2021-2022 m. m. rudens semestro studijų grafikas (Vilniaus fakultetas)

Rugsėjo 1 d. 

Mokslo metų atidarymo šventė. Rudens semestro pradžia.

Rugsėjo 2-3 d.

Pirmakursių įvadinė sesija

Rugsėjo 1-14 d.

Papildoma pasirenkamų dalykų registracija

Iki rugsėjo 14 d.

Pavasario semestro akademinių skolų likvidavimas

Rugsėjo 17 d.

Papildoma rotacija už 2020/2021 m. m. (nedalyvavusiems rotacijoje)

Iki spalio 1 d.

BA ir MA baigiamųjų darbų preliminarių temų (tikslinamos galės būti leidimų gintis baigiamuosius darbus metu) ir vadovų tvirtinimas

Spalio 25-29 d.

BA ir MA darbų tarpinės peržiūros

Gruodžio 6 d.

Skelbiamas preliminarus pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis

Gruodžio 13-23 d.

Pasirenkamų dalykų registracija pavasario semestrui

Gruodžio 15-31 d.

Egzaminų sesija, BA ir MA kursinių darbų peržiūros

Gruodžio 15 - sausio 21 d.

Grįžtamojo ryšio anketų pildymas

2022 m.

Sausio 3–21 d.

Egzaminų sesija (bendrauniversitetinių ir studijų krypčių dalykų egzaminai), pakartotinis neišlaikytų egzaminų laikymas

Sausio 17 d.

Skelbiamas galutinis pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis

Sausio 24-30 d.

Studentų atostogos

Šventinės nedarbo dienos rudens semestro metu:

Lapkričio 1 d. - Visų šventųjų diena
Lapkričio 2 d. - Vėlinės (Mirusiųjų atminimo diena)
Gruodžio 24-26 d. - Šv. Kūčios ir Šv. Kalėdos
Sausio 1 d. - Naujieji metai