Norminės II pakopos studijų kainos

2021 m. Norminės II pakopos studijų kainos 

Valstybinis kodas

Studijų programa

Metinė norminė studijų kaina,
2021 m., Eur

6211NX005 Dailės istorija ir teorija 3989
6211PX006 Dailės ir interjero restauravimas 6025
6211PX007 Dizainas
6211PX008 Fotografija ir medijos menas
6211PX009 Grafika
6211PX010 Grafinis dizainas
6211PX012 Įvietintas menas 
6211PX018 Keramika
6211PX011 Mados dizainas
6211PX014 Scenografija
6211PX015 Skulptūra
6211PX016 Stiklo meno ir dizainas
6213PX002 Taikomasis menas
6213PX017 Taikomoji grafika
6213PX020 Tapyba
6213PX019 Tekstilės menas ir medijos
6211PX021 Tekstilės menas ir dizainas
6211PX022 Vizualinis dizainas 
6211PX023  Vizualiųjų komunikacijų dizainas