II pakopos studijų kainos

Studijų kainų dydžiai studentams, į magistrantūros studijas priimtiems 2022 m.

Valstybinis programos kodas

Studijų programa Įmokos dydis SEMESTRUI (Eur) Įmokos dydis METAMS (Eur)
6211NX005 Dailės istorija ir teorija  2048 4096
6211PX006 Dailės ir interjero restauravimas  3093,5 6187
6211PX007 Dizainas  3093,5 6187
6211PX008 Fotografija ir medijos menas  3093,5 6187
6211PX009 Grafika 3093,5 6187
6211PX010 Grafinis dizainas  3093,5 6187
6211PX012 Įvietintas menas  3093,5 6187
6211PX018 Keramika 3093,5 6187
6211PX011 Mados dizainas  3093,5 6187
6211PX014 Scenografija 3093,5 6187
6211PX015 Skulptūra 3093,5 6187
6211PX016 Stiklo menas ir dizainas  3093,5 6187
6213PX002 Taikomasis menas  3093,5 6187
6211PX017 Taikomoji grafika  3093,5 6187
6211PX020 Tapyba 3093,5 6187
6211PX019 Tekstilės menas ir medijos  3093,5 6187
6211PX022 Vizualinis dizainas  3093,5 6187
6211PX023 Vizualiųjų komunikacijų dizainas  3093,5 6187
6211PX021 Tekstilės menas ir dizainas  3093,5 6187