VDA grafikos MA II k. studentės Dianos Remeikytės paroda „jauskitės kaip namie" | Ekspozicijų erdvėje „5 Malūnai" 
 

Galima būtų pradėti klausimu, kas yra namai? 

Vieta, prisiminimai, laikas, gyventojai, ramybė, kai jautiesi saugus čia ir dabar. (?)

Iki šiol negalėčiau pasakyti kas ištiktųjų yra tie namai apie kuriuos taip ilgai galvoju ir bandau sukurti iš naujo.

Paroda apie bandymą išgyventi pirmuosius namus, kuriuose užaugau, laikotarpį kituose namuose, kuriuose gyvenau ir apie šiuos namus, kuriuos pati bandau sukurti iš naujo.

Žodį „namai“ naudoju kaip labai dažną objektą, kuris reiškia tiek realų pastatą, vietą ir erdvę tiek neapčiuopiamą ir nematomą jausmą kuriame gyvena mūsų sielos.
Čia ir dabar rodau kūrinius gimusius VDA Grafikos katedroje per pastaruosius Magistro studijų metus.

Šiek tiek apie mane:  Esu Diana Remeikytė. Gimiau 1996 Sausio 25 dieną Kaune. 2014 metais persikrausčiau gyventi į Vilnių. 2014-2018 studijavau VDA grafikos katedroje ir gavau bakalauro diplomą. Per bakalauro metus ypatingai prisijaukinau akvarelės techniką, kurią drąsiai galiu vadinti savo pirmąja kūrybine laisve. Nuo 2018 esu VDA Grafikos Magistro studentė, kuri vaikšto ir kuria kitose Akademijos katedrose. Tekstilės katedroje turėjau puikias sąlygas susipažinti su taftingo technika, medžiagos dažymo būdais. Keramikos katedra įsileido ir leido žiesti puodus, lipdyti ir realizuoti vaizdinius balto molio pagalba. Tuo pat metu mane persekioja akvarelės, kurios diktuoja tolimesnį kelią. Skirtingos technikos susimaišo į bendrą kūrybinę mišrainę ir tampa namais, kuriuose gyvena mano mintys.

Tad visa ši litanija ištiktųjų yra kvietimas į svečius. Jauskitės kaip namie ir pabandykite perskaityti mano mintis.

Šių dienų situacija kiekvieną privalomai sulaiko namuose. Dabar galite į savo erdvę pasižiūrėti per kitą prizmę – analizuodami save, savijautą sąveikaujant su aplinka ir aplinkiniais, kurie sukasi toje pačioje erdvėje, namuose.

Paroda veikė nuo 2020 m. sausio 6 d. iki sausio 12 d. 

Foto galerija

[[preview external content]] https://jauskiteskaipnamie.weebly.com