Vyriausybės posėdyje dvylikai kūrėjų už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui paskirtos Vyriausybės kultūros ir meno premijos. Tarp jų – Vilniaus dailės akademijos Grafikos katedros dėstytoja, menininkė prof. Marija Marcelionytė-Paliukė bei Fotografijos, Animacijos ir Medijų meno katedros dėstytojas, animatorius prof. Ilja Bereznickas.

Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 Vyriausybės kultūros ir meno premijų. Premijos skiriamos Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams už svarų indėlį į kultūrą ir meną bei ypatingus šios srities nuopelnus. Vyriausybės kultūros ir meno premijos skiriamos nuo 1997 metų. 

Sveikiname ir didžiuojamės!

Daugiau informacijos

Ilja Bereznickas

Marija Marcelionytė-Paliukė