Sveikiname VDA absolventę Dovilę Barcytę, tapus konkurso „Geriausias magistro darbas 2020“ laureate!


Dovilė Barcytė. Asmeninio archyvo nuotr.

2020 m. lapkričio 26 dieną vyko virtualus Lietuvos Jaunųjų mokslininkų (LJMS) Geriausių magistro darbų konkurso apdovanojimų renginys.

Humanitarinių mokslų srityje nugalėtoja tapo Vilniaus dailės akademijos (VDA) Vilniaus fakulteto Dailės istorijos ir teorijos katedros absolventė Dovilė Barcytė už mokslinį darbą „Valavičių koplyčios Vilniaus katedroje stiuko dekoro ikonografiniai aspektai". Darbo vadovė - doc. dr. Birutė Rūta Vitkauskienė. 

Sveikiname!

Apie darbą:

Valavičių koplyčios dekoras ir jo ikonografija iki šiol netyrinėti, o pastaroji koplyčia yra vienas iš svarbiausių (ir dar ypatingoje vietoje – Vilniaus katedroje) XVII a. I pusėje įrengtų koplyčių-mauzoliejų Lietuvoje. Objekto ir jo tyrimo reikšmę dar padidina minimo laikotarpio interjerų paveldo Vilniuje skurdumas ir mauzoliejaus rekonstrukciją fundavusio vyskupo Eustachijaus Valavičiaus asmenybė, svarbi Bažnyčios Lietuvoje ir Lietuvos valstybės istorijai, nors iki šiol per mažai įvertinta kultūros lauke.
Tyrimo tikslu pasirinkta Valavičių koplyčios stiuko dekoro ikonografijos analizė, o pagrindiniu jai realizuoti tyrimo metodu – ikonografinis-ikonologinis metodas, kurį magistrantė, kaip retas kuris Lietuvos dailės istorikas, pritaikė ne epizodiškai, – juo grindžiamas visas darbas, besiremiantis plačiu duomenų lauku, apimančiu ne tik architektūrą, dailę, bet ir kitas meno šakas, katalikiškosios teologijos, kultūrinės, socialinės ir religinės antropologijos sferų ypatumus ir pavyzdžius. Remiantis gausiais šaltiniais, kurių daugelis iki šiol nebuvo žinomi kitiems tyrinėtojams, taip pat kontekstiniais duomenimis pristatoma įtikinama stiuko dekoro ikonografijos, susietos su eschatologiniais aspektais, interpretacija. D. Barcytė pagrįstai, sklandžiai ir aiškiai pristato iš grynai krikščioniškosios ir iš antikos kultūros sandų supintą Valavičių koplyčios idėjų „mauzoliejų“, atspindintį vysk. E. Valavičiaus asmenį tuometės katalikiškosios, kultūrinės ir socialinės minties kontekstuose. 

Dovilė Barcytė baigiamąjį magistro darbą apsigynė 2020 m. birželio 25 d.

Renginio įrašas