Performansas „FLUQUS WEDDING“ (Šiuolaikinio meno centre, nuotr. Laura Vancevičienė)
 

Jeigu trokštame savo kultūros, tai skubėkime prie jos visomis jėgomis, išsirinkdami geriausius takus. Jeigu trokštame savo muzikos, tai tegul dirba kiekvienas, kam yra suteikta kūrybos galybė, o savo darbo vaisiais tegu su broliais pasidalija.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Lietuvos valstybės atkūrimo šventės išvakarėse, vasario 15 d. iškilmingos virtualios ceremonijos metu buvo įteikta antroji M. K. Čiurlionio paskata-stipendija jauniesiems kūrėjams iš Vilniaus dailės akademijos (VDA) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA).

Stipendijos laureatai – VDA skulptūros bakalauro studijų programos ketvirto kurso studentas, aktorius, tarpdisciplininio meno kūrėjas Denisas Kolomyckis ir LMTA kompozicijos bakalauro studijų antro kurso studentas Lukas Butkus. Stipendijos dydis kiekvienam studentui yra 5000 eurų.

Mūsų šventę šiandien gelbėja ir įprasmina M. K. Čiurlionis ir ne tik, ką tik nuskambėjusiu preliudu, bet ir jo vardo paskata-stipendija. Vilniaus dailės akademijos komisijai buvo nelengva iš 21 projekto išrinkti tinkamiausią šiai paskatai-stipendijai ir vėl čia mums padėjo M. K. Čiurlionio asmuo, jo pasirinkimai tarp muzikos ir dailės. Šių metų laureatas Denisas Kolomyckis tiek savo projektu, tiek savo biografija mums pasirodė labai „čiurlioniškas“, tad sveikinu Denisą ir Luką ir linkiu linksmos Vasario 16-tosios!

VDA prorektorius menui ir mokslui dr. Marius Iršėnas

Denisui Kolomyckiui M. K. Čiurlionio stipendija-paskata skirta spektaklio „Lucid Dream“ kūrimui.

Esu beprotiškai dėkingas, kad galimybė pristatyti savo kūrybinį darbą bus po M. K. Čiurlionio vėliava. Čiurlionio kaip asmenybės, kuri buvo tarpdiscipliniška, intermediali, kuri savo vaizdiniais, novatoriškumu, kitų pasaulių ir įžvalgų  matymu iki šiol daro įtaką jaunam žmogui ir ne tik, Lietuvoje bei užsienyje. Spektaklis „Lucid Dream” yra ta tarpinė būsena - sapno, kur mes tarsi miegam, bet jau esame pabudę. Tą vaizdinių pasaulį, kurį sąmoningai net negalėtume įsivaizduoti, tačiau sapno pagalba jį matome skirtingomis spalvomis ir reakcijomis.  Taip pat spektaklyje bus traumatinių patirčių apžvalga, jauno žmogaus požiūris į sudėtingus dalykus šeimose, bei santykius su visuomene, socialinių problematikų iškėlimas, ką jaunas žmogus iš tikrųjų patiria, studijuodamas aukštosiose mokyklose, turiu omeny, specifiškai tą santykį, kai mes mokomės ir save kūrybiškai, bei akademiškai keliame į aukštumas, tačiau papildomai turime buitinius dalykus, kurie mums yra neatsiejami nuo bendrojo gyvenimo. Visa tai bus sudėta kažkokiu būdu, bandymu ir bendru darbu su kitais kūrėjais į šį spektaklį. Tad prie šito norėčiau reaguoti į dar kelis dalykus, kurie jau buvo išsakyti. Buvo paminėta, kad jaunas žmogus yra ateitis, ir žinoma, stipendininkai, kuriems yra įteikta stipendija, kuria tam tikrą ateitį, tačiau visąlaik šiame naratyve ir bendrai visur kalbama, kad jaunas žmogus yra ateitis, bet čia toli gražu nėra pilna tiesa, jaunas žmogus visada yra dabartis ir tas dabarties kvestionavimas, bei kritiškas požiūris į rytojaus dieną, kaip ir dabar, išvakarėse Vasario 16-tosios, mes kalbame apie valstybę, tėvynę, tautiškumą. Jaunas žmogus yra tas, kuris vertina ir kritiškai permąsto, turbūt toks yra ir mano vidinis polėkis, kiekvieną kartą labai subtiliai apmąstyti, kaip funckionuoja ir veikia sistemos, kaip kūrybiniu, bei meniniu būdu galima tą perteikti. Dar kartą noriu padėkoti už šią stipediją-paskatą, labai džiaugiuosi ir jaučiu didelį svorį atliepti visus įpareigojimus, kurie ateina su šia premija. 

Denisas Kolomyckis

Iškilminga M. K. Čiurlionio stipendijų-paskatų teikimo ceremonija

 

Pagrindinis tikslas yra išlikti menininku. Neoliberalioje visuomenėje, kur viskas yra įkainota, kur buvimas menininku stigmatizuotas įvairiomis klišėmis - kaip menininkas atrodo ar ką veikia, kokį gyvenimo būdą gyvena, kur jauni kūrėjai priversti ieškotis su menu ir kultūra nesusijusio darbo, kad įsigytų medžiagas kūriniams, kad galėtų susitvarkyti savo buitį - dėmesys jaunam menininkui yra ypatingai svarbus. <...> Tai, kad teko mokytis baleto, aktorinio, o dabar skulptūros, mane užtikrina, kad tarpdiscipliniškumas ir Čiurlionio įtaka apjungiant keisčiausias meno sritis tarpusavyje yra būtinybė, veikimas kombinacijoje. Čiurlionio sapnai, vaizduotė, filosofija kūriniuose yra neišsemiamas šaltinis. Interpretuoti, kurti santykį, permąstyti - Čiurlionio asmenybė ir jo darbai visada kultivavo, tad tikiuosi man pavyks šią vardo premiją pateisinti savo darbais.

Denisas Kolomyckis

Anot Deniso, tiriamasis darbas bei pasiruošimas spektakliui grindžiamas autobiografine dramaturgija. Spektaklio režisierius ir aktorius „Lucid Dream“ kūrinyje nagrinės psichologinių, emocinių ir fizinių aspektų santykį, pasitelkdamas asmeninius pasakojimus apie neįprastus ar sunkiai išreiškiamus išgyvenimus.
 

Kūrinys atspindi būdus, kuriais mes siekiame intymumo, kuriais jaučiame troškimą užmegzti ryšį bei peržengti savo pačių odos ribas, žiūrėti į vaizdus ir apie juos kalbėti, suvokti „traumatinių patirčių“ stereotipų formavimąsi, perteikti bendros būties sunkumus nepaisant visko. <...> Sociologiniai pastebėjimai ir kasdienio gyvenimo išgyvenimai įsilieja į kultūrinių vilties, rūpesčio bei atsparumo sampratų apmąstymą. Spektaklyje naudojama „vaidmenų teorija“, kuri suprantama kaip požiūris, pagal kurį kasdienė mūsų veikla apima socialiai apibrėžtų vaidmenų vykdymą, „monarchinės asmenybės“ – kur viena iš identitetą formuojančių grupių yra stipriai pasireiškianti. <...> Ši patirtis turėtų tapti savotiška vaizduotės išpažintimi, intymiu dviejų žmonių kūrybinės apykaitos veiksmu. Teatrinėmis šviesomis apšviestoje, realių ir tuo pat metu skirtingų objektų nuotrupų visumoje, kuriančioje žaidimų aikštelę, galima save pamatyti kaip įvairialypį, daugiasluoksnį veikėją ir leisti istorijai skleistis realiuoju momentu.

Denisas Kolomyckis

Denisas mokėsi Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje, baleto skyriuje. Baigęs mokyklą, jaunasis menininkas nuolatos tobulinasi skirtinguose meistriškumo kursuose ir aktyviai dalyvauja Lietuvos kultūriniame gyvenime, reprezentuoja tarpdisciplininį meną užsienyje. Per pastaruosius metus Denisas rengė fotografijų parodas, spektaklius, tapybos darbus ir instaliacijas, susijusias su žmogaus teisių tematikomis. Jo meno kūriniai buvo eksponuojami Šiuolaikinio meno centre Vilniuje, „Serpentine gallery“ (Londone), „Microscope gallery“ (Niujorke) ir kitur. Jo projekto „Ona, Ona pakelk sijoną” darbai taip pat pristatyti „The Guardian“ ir kitose periodinės kultūrinės žiniasklaidos kanaluose. Kelerius metus jaunasis menininkas dirbo su legendiniu nepriklausomo kino kūrėju, VDA garbės daktaru Jonu Meku Niujorke. 2020 m. pabaigoje skulptūros studijų 4-akursis apdovanotas LR Kultūros ministerijos Jaunojo kūrėjo premija. Denisas jau užsitarnavo vieno iš geriausiai žinomų lietuvių performanso meno atlikėjų vardą.

VDA komisiją sudarė M.K. Čiurlionio draugijos atstovas Vincas Matonis, VDA prorektorius menui ir mokslui dr. Marius Iršėnas, VDA vyr. mokslo darbuotoja dr. Algė Andriulytė, VDA dėstytojas Remigijus Gataveckas ir VDA muziejaus direktorius dr. Vidas Poškus.
 

Susipažinę su 21 kandidato projektais, po trijų atrankos etapų nusprendėme M.K. Čiurlionio stipendiją-paskatą skirti projektui, kuris labiausiai atsiliepė į šiandieninę mums dar vis naują ir iki galo neapmąstytą kasdienybę, kuri kviečia iš naujo pažiūrėti į save ir išeiti iš įprastos komforto zonos, arba kaip sako projekto autorius Denisas Kolomyckis – „peržengti savo pačių odos ribas“. Deniso projektas svarbus savo drąsa išeiti už vizualinės raiškos ribų ir įtraukti vaidybą, muziką, dramaturgiją. Mums tai pasirodė labai šiuolaikiška ir kartu „čiurlioniška“.

Dr. Marius Iršėnas


Pirmaisiais stipendijos-paskatos laureatais 2020 m. tapo VDA grafikos magistrantė (dabar - magistrė) Viltė Žumbakytė ir kompozitorius Mantvydas Pranulis.