Lina Michelkevičė ir Vytautas Michelkevičius su „Diagraminės vaizduotės atlasu“

Knygos meno konkursui, kurį kasmet organizuoja LR Kultūros ministerija, šiemet pateikta 111 leidinių. Lietuvos leidyklų išleistos knygos vertintos pagal meninio apipavidalinimo ir leidybinio-poligrafinio atlikimo kriterijus.

Pagrindinė metų premija paskirta VDA Vilniaus fakulteto Dizaino katedros absolventei Laurai Grigaliūnaitei už originalų tarpdalykinio projekto rezultatų perteikimą knygoje Lina Michelkevičė ir Vytautas Michelkevičius. „Diagraminės vaizduotės atlasas: žemėlapiai tyrimuose, mene ir edukacijoje / Atlas of Diagrammatic Imagination: Maps in Research, Art and Education“ (išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla, spausdino UAB BALTOprint).

Knygos pristatymas VDA bibliotekoje


Grožinė literatūra ir eseistika

VDA Vilniaus fakulteto Grafikos katedros absolventei Sigutei Chlebinskaitei už plastišką teksto ir grafikos sintezę knygoje Aidas Marčėnas. „IR.123 eilėraščiai“ (išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, spausdino UAB „Petro ofsetas“)

Knygos vaikams

VDA Vilniaus fakulteto Grafinio dizaino katedros absolventei Rasai Jančiauskaitei už vaizdo žaismingumą ir laisvę knygoje Modesta Jurgaitytė. „Ypatingas“ (išleido MB „Tikra knyga“, spausdino UAB BALTOprint);

Meno leidiniai (monografijos, katalogai, albumai)

VDA absolventams Laurai Grigaliūnaitei ir Julijui Balčikoniui už skirtingų objektų visumos suvaldymą knygoje Karolina Jakaitė „Šaltojo karo kapsulė. Lietuvių dizainas Londone 1968“ (išleido leidykla „Lapas“, spaustuvė nenurodyta);

Bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai

VDA Vilniaus fakulteto Grafikos katedros docentei Agnei Dautartaitei-Krutulei už inovatyvų istorinių knygos formų pritaikymą knygoje Johan Huizinga. „Viduramžių ruduo“ (išleido VšĮ Aukso žuvys, spausdino UAB BALTOprint).


Diplomai pagal temines grupes:

Grožinė literatūra ir eseistika

VDA absolventei Deimantei Rybakovienei už poetišką vaizdingumą knygoje Laima Kreivytė. „Artumo aritmetika“ (išleido  Homo Liber, spausdino UAB „Petro ofsetas“);

VDA absolventei Deimantei Rybakovienei už eilėraščių ir iliustracijų dermę knygoje Ernestas Noreika. „Apollo“ (išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, spausdino UAB „Petro ofsetas“).

Knygos vaikams

VDA Vilniaus fakulteto Grafikos katedros absolventei ir VDA darbuotojai Linai Itagaki už originalų istorinio turinio perteikimą vaikams knygoje Nelė Kostinienė, Živilė Mikailienė. „Vilniaus rūmai ir jų šeimininkai“ (išleido MB „Tikra knyga“, spausdino UAB BALTOprint);

VDA Vilniaus fakulteto Grafinio dizaino katedros absolventei Kotrynai Zylei už estetinę vaizdinę raišką knygoje paaugliams Kotryna Zylė. „Sukeistas“ (išleido VšĮ Aukso žuvys, spausdino UAB „Petro ofsetas“).

Mokslinės, dalykinės knygos, vadovėliai

VDA Vilniaus fakulteto Grafikos katedros absolventei Eglei Marijai Ažubalytei už tikslingą technologinių sprendimų pritaikymą knygoje Austėja Landsbergienė. „Pradinukų abėcėlė tėvams ir mokytojams“ (išleido UAB „Dvi tylos“, spausdino UAB BALTOprint).

Meno leidiniai (monografijos, katalogai, albumai)

VDA Vilnaius fakulteto Grafinio dizaino katedros vedėjai prof. Aušrai Lisauskienei už tipografijos vizualumą knygoje „X, Y, Z“ (išleido  UAB „Įvaizdžio pasaulis“, spausdino UAB BALTOprint);

Meninės ir dokumentinės fotografijos leidiniai

VDA Vilniaus fakulteto Grafinio dizaino katedros absolventui Tadui Karpavičiui už turinio ir formos vienovę knygoje Reda Tomingas. „Fotosintezė“ (išleido UAB „Dvi tylos“, spausdino UAB BALTOprint);

Bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai

VDA Vilniaus fakulteto Grafikos katedros docentei Agnei Dautartaitei-Krutulei už struktūros tikslingumą knygoje Danguolė Butkienė, Palmira Mikėnaitė, Antanas A. Jonynas „Gyvūnas, kuris vadinuosi (n)esu? / Animal that I Am (Not)“ (išleido MO muziejus, spausdino UAB BALTOprint);

VDA absolventui Gyčiui Skudžinskui už skaitmeninio ir analoginio vaizdų sintezę knygoje Reinis Lismanis „T_6031_T6061_T8001“ (išleido VšĮ „Nerutina“, spausdino UAB „Druka“, įrišo UAB „Petro ofsetas“, „NoRoutine Books“).  

Lietuvos dailininkų sąjungos premija skiriama VDA absolventei Ingai Dagilei už knygą Tomas Dirgėla. „Mano tėtis rašo knygą“ (išleido leidykla „Tyto alba“, spausdino UAB BALTOprint).

Parengta pagal LR Kultūros ministerijos informaciją.

Daugiau informacijos ir kiti laureatai