Lapkričio 28 d. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga Kauno Rotušėje apdovanojo konkurso „Geriausi magistro darbai 2019” nugalėtojus, tarp kurių ir Vilniaus dailės akademijos absolventės Gabrielės Radzevičiūtės magistro baigiamasis darbas „Vytauto Jurkūno (1910–1993) fenomenas: ankstyvoji kūryba” (darbo vadovė: prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė).

73 mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių ekspertai rugsėjo 20 d. – lapkričio 13 d. vertino pateiktus 55 magistro baigiamuosius darbus ir 7 iš jų pripažino nugalėtojais atitinkamose mokslų srityse.

Apie baigiamąjį darbą 

Šiame darbe tirta Vytauto Jurkūno ankstyvoji kūryba (1929 – 1940 m.), aprėpianti ne vien grafiką, kaip buvo įprasta manyti, bet ir dailininko fotografijas, kurios iki šiol nebuvo viešintos ir analizuotos. Sovietmečiu šio dailininko meninė veikla buvo interpretuojama per susiaurintą ideologinę prizmę, akcentuojant socialinę kritiką kaip komunizmo idėjų sklaidą.

Šiame darbe siekta išplėsti Vytauto Jurkūno meninio palikimo sampratą, susiejant jo kūrybą su tarpukario Lietuvos dailės modernizacijos procesais. V. Jurkūnas, kaip ir dauguma jo amžininkų orientavosi į utilitaristinę meno sampratą, jis plėtojo neotradicionalizmo raišką, kuri atitiko valstybės remiamo oficialaus stiliaus reikalavimus, tačiau kartu jis domėjosi naujomis raiškos formomis.

Šeimos archyve išsaugoti apie 300 sidabro atspaudų, negatyvai ir nepublikuoti jo grafikos kūriniai atskleidė, jog pasitelkęs fotografiją eksperimentavo, meninių provaizdžių ieškojo vokiečių ekspresionizmo dailėje. Jo pasaulėžiūrą stipriai veikė socialinės kritikos idėjos ir visuomenės pertvarkymo siekiai. Pastangos reaguoti į visuomenės negeroves ir tuo pačiu metu atliepti valstybės remiamo stiliaus reikalavimus sukūrė prielaidas formuotis hibridinei tapatybei. 


Gabrielė Radzevičiūtė - 2013 – 2017 m. baigė dailėtyros bakalauro studijos Vilniaus dailės akademijoje. Vėliau 2017 – 2019 m. meno istorijos ir teorijos studijas. 2017 ir 2019 m. tapo Vilniaus galerijų savaitgalio kuratore. Šiuo metu dirba MO muziejuje.