SKELBIAMAS VIEŠAS KONKURSAS TRIMS VDA TARYBOS NARIŲ VIETOMS UŽIMTI

SKELBIAMAS VIEŠAS KONKURSAS TRIMS VDA TARYBOS NARIŲ VIETOMS UŽIMTI

Vilniaus dailės akademija (toliau – VDA) skelbia viešą konkursą 3 (trims) VDA tarybos narių vietoms užimti

Kandidatams keliami reikalavimai:

- Kandidatai turi nepriklausyti VDA personalui ir studentams.

- Būti nepriekaištingos reputacijos.

- Turėti žinių bei gebėjimų, padedančių siekti Akademijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Akademijos misiją.

- Eiti atsakingas pareigas viešosios veiklos ar verslo srityse.

- Atstovauti vienai iš šių 3 (trijų) interesų sričių:

  • Švietimas/aukštasis mokslas;
  • Menas/kultūra;
  • Verslas.

- Atitikti kitus reikalavimus, nustatytus VDA Senato patvirtintame VDA tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo (toliau – Rinkimų tvarkos aprašas) III skyriuje.

Viešame konkurse į Tarybos narius negali dalyvauti kandidatai, paskutinius 3 metus dirbę Akademijoje.

Viešo konkurso tvarka:

Kandidatai į Tarybos narius Centrinės rinkimų komisijos sekretorei Rūtai Palionytei (adresu: Vilniaus dailės akademija, Maironio g. 6, 336 kab., Vilnius) tiesiogiai, registruotu paštu arba el. paštu: ruta.palionyte@vda.lt pateikia šiuos dokumentus:

1) prašymą (Rinkimų tvarkos aprašo priedas Nr. 1);

2) gyvenimo aprašymą (CV);

3) motyvacinį laišką, kuriame išdėstytų savo viziją, kaip ketina padėti siekti Akademijos

strateginių tikslų ir įgyvendinti jos misiją;

4) išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

5) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

6) sutikimą tvarkyti asmens duomenis (Rinkimų tvarkos aprašo priedas Nr. 2).

Dokumentai priimami iki š. m. lapkričio 10 d.

Kontaktai pasiteiravimui: Centrinės VDA Tarybos rinkimų komisijos pirmininkas Ričardas

Bartkevičius, tel. nr. + 370 612 45237, el. p.: ricardas.bartkevicius@vda.lt

Tarybos rinkimų data – 2023 m. gruodžio 5 d.

Su Rinkimų tvarkos aprašu galite susipažinti čia.