2023 m. gruodžio mėn. Vilniaus dailės akademijoje (VDA) darbus pradėjo nauja transdisciplininė tyrėjų komanda, kurios tikslas įvertinti pastaraisiais dešimtmečiais suklestėjusį meninio tyrimo reiškinį iš įvairių skirtingų mokslo, meno ir dizaino praktikų pozicijų. 

Tyrėjų komanda dirba naujame VDA projekte „Kūrybinis tarpdisciplininis Naujojo Europos Bauhauzo - NEB tyrimų centras“, kuris yra finansuojamas programos „Universitetų ekscelencijos iniciatyva“ lėšomis.

Teminėje darbo grupėje dirba aukščiausio lygio tarptautiniai tyrėjai: vyriausieji mokslo darbuotojai prof. dr. Aldis Gedutis, doc. dr. Kęstas Kirtiklis, prof. dr. Mika Elo (Suomija) ir jaunesnysis mokslo darbuotojas Jan Georg Glöckner (Vokietija / Lietuva). Tyrėjų grupei vadovauja Vilniaus dailės akademijos Fotografijos, Animacijos ir Medijų meno katedros vedėjas prof. dr. Vytautas Michelkevičius.

Šie tyrėjai susibūrę į transdisciplininę komandą, pasinaudodami metodologijomis iš filosofijos, sociologijos, menotyros, komunikacijos mokslų bei meno ir dizaino praktikomis per ketverius metus atliks fundamentinius tyrimus. Pastaruosius mokslinius tyrimų rezultatus planuojama paviešinti kolektyvinėje monografijoje, išleistoje tarptautinėje leidykloje 2027 metais. 

Greta mokslinių tyrimų grupėje vyks ir meniniai tyrimai. VDA senųjų rūmų rūsyje kuriama meninių ir biotechnologinių tyrimų bazė. Tyrimų bazė kvies akademijos bendruomenę į atidarymo renginį, kuris vyks 2024 m. balandžio mėnesį. Joje sutelkta įvairi tyrimų įranga, kuri įprastai priklauso kitoms, ne su menu ir dizainu susijusioms mokslo ir praktikos sritims: biotechnologijoms, logistikai, energijos gamybai ir pan. Šiuo atveju šios technologijos bus pasitelkiamos tyrinėti įvairius biologinius ir socialinius reiškinius, tačiau su meno ir dizaino praktikų metodais.