VDA doc. dr Vaidutė Ščiglienė Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkės pareigas eis antrą kadenciją

Šių metų gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Seimo statutu bei atsižvelgdamas į Seimo Kultūros komiteto teikimą, pritarė Valstybinės kultūros paveldo komisijos narės Vilniaus dailės akademijos doc. dr. Vaidutės Ščiglienės skyrimui šios komisijos pirmininke. Tai bus antroji V. Ščiglienės kadencija šiose pareigose.

„Į šiuos rinkimus komisijoje esu palydėta su didžiuliu palaikymu, tikėjimu ir pasitikėjimu iš komisijos narių, naujai išrinktų komisijos narių ir visos komandos. Tą laikau viena svarbiausių paskatų tęsti pradėtus darbus ir siekti antros kadencijos. Kultūros paveldas – nėra problema, tai dovana iš praeities ir tvarus išteklius ateičiai. Jeigu paveldo nesunaikiname ir išsaugome, jis visuomet alsuoja užfiksuotu laiku ir juntama vietos dvasia, verčių visuma, ko tiesiog negali turėti joks naujas, tviskantis objektas. Mūsų visų siekis, kad paveldo svarbą vienodai suvoktų visi šalies piliečiai. Taip pat nepamirškime, kad paveldas yra nacionalinio saugumo dalis. Mūsų kultūros pavelde yra įrašyta mūsų istorija, liudijanti Lietuvos nepriklausomybę nuo seniausių laikų, mūsų pasiekimus tarptautinėje politikoje, mene ir moksle. Saugokime unikalų Lietuvos paveldą, įveiklinkime ir pasakokime nuostabias paveldo istorijas. Šią galimybę dirbti paveldui ir Lietuvos valstybei ypatingai vertinu“ – Seime sakė VDA doc. dr. V. Ščiglienė.

Menotyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, pedagogė, kultūros paveldo tyrinėtoja ir ekspertė Vaidutė Ščiglienė 1996 m. baigė dailėtyros bakalauro studijas Vilniaus dailės akademijos Meno istorijos ir teorijos katedroje. 1998 m. šioje akademijoje įgijo menotyros magistro laipsnį, o 2004 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Bajorų kilmės Žemaitijos dailininkai XIX a. pabaigoje–XX a. pirmojoje pusėje“ (vadovas prof. dr. A. Butrimas). Nuo 1998 m. dirba pedagoginį darbą, vadovauja magistrantų ir doktorantų moksliniams darbams.

Plačiau skaitykite: https://vkpk.lt/naujienos/seimas-pritare-doc-dr-vaidutes-sciglienes-skyrimui-paveldo-komisijos-pirmininke/