Skelbiamas kvietimas teikti kandidatus Vilniaus dailės akademijos garbės vardui suteikti

Vilniaus dailės akademijos archyvo nuotrauka

Skelbiamas kvietimas teikti kandidatus Vilniaus dailės akademijos garbės vardui suteikti

Vilniaus dailės akademija, vadovaudamasi VDA garbės vardų suteikimo nuostatais, patvirtintais Senato 2022 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. S-2022-2/14, viešai skelbia kvietimą teikti kandidatus  VDA garbės vardui suteikti. Akademijos garbės vardus šių nuostatų nustatyta tvarka suteikia Senatas.

Akademijoje suteikiami šie garbės vardai:

Profesorius(-ė) emeritas(-ė), Mokslininkas(-ė) emeritas(-ė),

Garbės profesorius(-ė), Garbės daktaras(-ė), Garbės mecenatas.

Nuostatuose nurodyta tvarka VDA Akademiniai padaliniai ir Dailėtyros institutas teikia kandidatų dokumentus atitinkamoms padalinių ir instituto taryboms iki kovo 15 d.

Nuostatų nuoroda