Viešų paskaitų ciklas „Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos. Skiriama 700 metų Vilniaus jubiliejui”

2023 m. lapkričio 7 d. 18 val. Vilniaus dailės akademijos Gotikinėje salėje (Maironio g. 6) dr. (hp) Laimos Laučkaitės paskaita „Žydiškojo Vilniaus ikonografija Didžiojo karo metų dailėje“

Pirmojo pasaulinio karo metai buvo sunkus laikotarpis Vilniuje: žiauri vokiečių okupacija, prievartiniai darbai, rekvizicijos, skurdas, badas, epidemijos išsekino miestą. Tačiau tuo pat metu būta ir naujų kultūros, meno reiškinių, paskaita pristatys vieną iš jų – žydiškojo Vilniaus atradimą vokiečių intelektualų tarpe. Kaip ir kodėl atsirado šis reiškinys, kokiuose intelektualiniuose židiniuose jis gimė? Kas buvo tie literatai, žurnalistai, rašytojai, kurie jį įkūnijo, kokia buvo jų kilmė ir pažiūros? Kokiuose kūriniuose jie vaizdavo žydišką Vilnių, kokias vietas ir motyvus rinkosi? Kokią reikšmę ši ikonografija turėjo vėlesnei tarpukario Vilniaus dailei?

Dr. (hp) Laima Laučkaitė – dailėtyrininkė, studijavo Vilniaus dailės institute, 1988 m. apgynė daktaro disertaciją, 1991–1992 m. stažavosi Miuncheno Centriniame dailės istorijos institute. Dirba Lietuvos kultūros tyrimų institute, 2008–2018 m. vadovavo Dailės istorijos ir vizualiosios kultūros skyriui, dabar leidinio Meno istorijos studijos vyriausioji redaktorė. Lietuvos dailininkų sąjungos narė, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos narė, šios sekcijos prezidentė (1995–1998), Lietuvos dailės istorikų draugijos narė. 2015 m. apdovanota LR Vyriausybės kultūros ir meno premija. Tyrinėja XX a. pr. dailę, pirmoji pritaikė multikultūrinį diskursą monografijoje Vilniaus dailė XX a. pradžioje (2002, jos vertimą Association for the Advancement of Baltic Studies (JAV) išrinko geriausia 2008–2009 m. Baltijos šalių humanitarinių mokslų knyga), tyrimus pratęsė knygoje Vilniaus dailė Didžiojo karo metais (2018). Atrado žymios Vokietijos avangardo dailininkės Marianos Veriovkinos ryšius su Lietuva, publikavo monografiją Ekspresionizmo raitelė Mariana Veriovkina (2007), tekstus dailininkės parodų Vakarų Europoje kataloguose. Parašė knygas Rafaelis Chvolesas. Jeruzalės ieškojimas (2013), Vilnius. Topophilia (I t., 2014, II t. 2015), Leopoldas Surgailis. Tapyba (2022). Kaip pripažintą specialistę Laimą Laučkaitę bendradarbiauti kviečia nacionaliniai ir privatūs muziejai: ji kuravo parodas „Vilnius. Topophilia“ (2017, NDG), „Hommage donatoriams. Vilniaus paveikslų galerijos pradžia“ (2021, LDM), „Vilnius amžinai. Dailės kūrinių ir vadovų po miestą dialogas“ (2022, Tartle Lietuvos meno pažinimo centras), „Svetimšalio žvilgsnis į Vilnių“ (2023, NDG) ir kt.

Registracija į paskaitą

Tiesioginė paskaitos transliacija