Viešų paskaitų ciklas „Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos. Skiriama 700 metų Vilniaus jubiliejui” 

2023 m. spalio 24 d. 18 val. Vilniaus dailės akademijos Gotikinėje salėje dr. Dalios Klajumienės paskaita „Kas gamino koklius ir statė krosnis XIX a. Vilniuje?“

XX a. vilniečių namuose koklines krosnis ir židinius pakeitus centrine šildymo sistema, koklių gamyba ir jos istorija bei išlikę artefaktai tapo nišine sritimi, kuria domisi nebent kolekcininkai ar kultūros paveldo specialistai, tos srities puoselėtojai. Paskaitoje pateiktais faktais iš XIX a. Vilniaus puodžių amatininkų ir koklių fabrikų istorijos tikimasi parodyti, kad ši sritis irgi yra svarbi miesto tapatybės dalis. 

Remiantis gausiais archyviniais dokumentais, gamintojų prisistatymais Vilniaus spaudoje, išlikusiais aptariamo laikotarpio kokliais ir krosnių pavyzdžiais, paskaitoje bus atskleista:

✓ Amatininkų dirbtuvių ir fabrikų gamybos santykis ir konkurencija gaminant koklius ir statant krosnis.
✓ Produkcijos ženklinimo arba pastangų tos prievolės išvengti fenomenas.
✓ Pavyzdžiai, pagal kuriuos statytos krosnys, kad jos būtų ne tik funkciniai šildymo įrenginiai, bet ir taptų kambarių puošmenomis.
Visi šie klausimai paskaitoje suksis apie vietos gamintojus, neįtraukiant kito pasiūlos gyventojams dėmens – atvežtinės produkcijos. Vilniuje XIX a. veikę patys įvairiausi koklių gamintojai iki šiol nėra plačiau aptarti, todėl verti išskirtinio paskaitos klausytojų dėmesio.

Dr. Dalia Klajumienė – dailės istorikė, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, nuo 2019 m. – šio instituto vadovė. Jos tyrimai apie XVIII–XX a. pirmos pusės Lietuvos dailę sugulė į 3 monografijas, per 80 mokslinių ir per 50 mokslo populiarinimo straipsnių. Mokslininkė žiniomis dalijasi skaitydama paskaitas plačiajai visuomenei, Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus universiteto studentams, vadovaudama jų magistro baigiamiesiems darbams, menotyros krypties doktorantams. 2017 m. už darbų ciklą „Lietuvos XVIII a. antros pusės – XX a. pradžios pasaulietinių interjerų paveldas: dekoro elementų tyrimai“ Daliai Klajumienei paskirta mokslo premija. Nuo 2017 m. mokslininkė daug dėmesio skiria XIX–XX a. pirmos pusės koklinių krosnių ir židinių gamybos, atribucijos bei koklių ženklinimo temai, vykdo 2022–2024 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Vietiniai ir atvežtiniai XIX a.–XX a. pirmos pusės kokliai Lietuvoje: gamintojai ir produkcijos ženklinimas“ (Sut. Nr. S-LIP-22-57). Įgyvendinus projektą 2024 m. pabaigoje bus išleista to paties pavadinimo monografija ir koklių gamintojų ženklų žinynas.

Registracija į paskaitą

Tiesioginė paskaitos transliacija:  https://www.youtube.com/live/fkSb3mTuvGw?si=8DEcWejwMVpP4abY

Tyrimo finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-LIP-22 57.