MO muziejus pristato pasakojimų ciklą apie Lietuvos fotografijos istoriją. Jame pristatomos ir VDA dėstytojo, fotografijos menininko lekt. Remigijaus Treigio kūrybinės idėjos. 

1-ojoje tinklalaidėje išgirsite, kokius suvaržymus bei cenzūrą fotografijai taikė Sovietų Sąjunga, kaip buvo retušuojamos bei režisuojamos nuotraukos. Pasakojimas palaipsniui palies ir laisvėjimo ženklus bei svarbiausius procesus, formuojantis Lietuvos fotografijos veidui. Trumpai bus pristatyti A. Sutkaus, A. Kunčiaus, R. Rakausko bei daugelio kitų autorių darbai.

2-ojoje tinklalaidėje išgirsite dalį, aptariančią lietuvių fotografijos konceptualėjimą, posūkį link nuobodulio estetikos bei kitus procesus. Glaustai pristatomos A. Budvyčio, G. Trimako, R. Pačėsos, R. Treigio, V. Bubelytės, S. Michelkevičiūtės bei kitų autorių kūrybinės idėjos.

3-ioji pasakojimo apie lietuvių fotografiją dalis pasiekia šiuos laikus. Šioje tinklalaidėje išgirsite, kaip postmodernėjo lietuvių fotografijos procesai, kokia kūrybos įvairovė susidarė VDA įsteigus fotografijos ir medijos meno katedrą bei kokios tendencijos išryškėjo jauniausių fotografų kūryboje. Išgirsite istorijas apie Andrew Miksys, Ugniaus Gelgudos, Akvilės Anglickaitės ir kitų autorių kūrybą. Bus kalbama apie tapatybę, seksualines mažumas, cenzūrą, eksperimentus ir pasikeitusią stebėtojo rolę. 

Gero klausymo!