Apie biblioteką

VDA Klaipėdos fakulteto bibliotekoje pagal poreikį komplektuojami vaizduojamojo, dekoratyvinio, liaudies meno, architektūros, meno istorijos ir teorijos leidiniai, enciklopedijos, žodynai, žinynai ir kiti informaciniai leidiniai anglų, vokiečių, rusų ir kitomis kalbomis. Prenumeruojami garsių  pasaulio leidyklų dizaino žurnalai (Wallpaper, Novum, Interior  design, Domus, Frame, Elephant, Platform, Azure ir kt.) anglų kalba. Leidiniai  meno  klausimais sudaro  80  proc. bendro bibliotekos fondo. Iš viso VDA Klaipėdos fakulteto bibliotekos fonde yra 5037 egzempliorių leidinių, 2828 pavadinimų, kuriais galima naudotis skaitykloje arba išsinešti į namus.

Skaityti leidinius bibliotekoje gali visi lankytojai. VDA Klaipėdos fakulteto bendruomenės nariai gali ne tik skaityti leidinius bibliotekoje, bet ir skolintis knygas į namus. Bibliotekos lankytojai konsultuojami informacijos paieškos klausimais, gali naudotis kompiuteriu skaitytojams, bevieliu internetu, prenumeruojamomis duomenų bazėmis, elektroninėmis knygomis. Bibliotekos fondas yra atviras, o lentynose knygos išdėstytos pagal universalią dešimtainę klasifikaciją (UDK). 

Dokumentų išdavimas ir grąžinimas

Skaitytojų aptarnavimo tvarką reglamentuoja Naudojimosi VDA biblioteka taisyklės, patvirtintos VDA Rektoriaus įsakymu 2011 09 30 d. Su taisyklėmis galima susipažinti visuose bibliotekos padaliniuose. Bibliotekoje leidiniai išduodami įviariam laikotarpiui: dienai, savaitei, mėnesiui, semestrui. Reti  ir  paklausūs  leidiniai  skaitomi  vietoje. Atmintinė pirmakursiams.

Biblioteką rasite Daržų g. 18, tiksliau čia

Bibliotekos darbo laikas
I-IV nuo 10.00-15.00

Pasiūlykite knygą ir sekite mus Facebook