Irinos Peleckienės paroda ILLUMINE

Žodis illumine reiškia šviesą tiek fizine, tiek dvasine prasme. Stiklas kaip materija yra neatsiejama nuo šviesos, kuri atskleidžia jo optines charakteristikas. Bet šįkart man labiau rūpėjo vidinis procesas, artimas magiškajam alchemijos sąmonės ir materijos ėjimui išvien: nuo pirmapradės medžiagos link išgryninimo, įprasminimo - šviesos išlaisvinimo stikle ir savyje.

Irina Peleckienė

Atidarymas vyks spalio 22 d. 18 val. VDA eksperimentėje erdvėje „Krematoriumas | Meno krosnys“,
Maironio g. 6, Vilnius (VDA senųjų rūmų II kiemas). Paroda veiks iki spalio 29 d.