Valstybės remiamos paskolos

Vadovaujantis Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams rudens semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • Studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies;
  • Gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2 000 Eur);
  • Dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2 400 Eur).

Studentai norintys gauti valstybės remiamą paskolą, Valstybinio studijų fondo tinklalapyje nuo rugpjūčio 22 d. (8:00 val.) iki rugsėjo 19 d. (15:00 val.) privalo užpildyti ir pateikti nustatytos formos paskolos gavėjo prašymą.

Išsamesnė informacija apie valstybės remiamas paskolas.