Parama neįgaliesiems

Studentai turintys negalią gali pretenduoti į šias išmokas (teikiamos paramos atmintinė):

Finansinę pagalbą

Tikslinę išmoką


Finansinė pagalba teikiama neįgaliesiems, kurie atitinka šias sąlygas:

- turi 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;
- pirmą kartą studijuoja pagal I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių, arba III pakopos (doktorantūros) studijų programas.

Neįgaliesiems studentams teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

  • specialiesiems poreikiams tenkinti kas mėnesį skiriama 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka (123,11 Eur)
  • studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti už kiekvieną semestrą skiriama 3,2 LR Vyriausybės nustatyto minimalaus gyvenimo lygio dydžio (156,80 Eur) tikslinė išmoka  (studijuojantiems iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose arba nefinansuojamose vietose)

Prašymo forma:

Prašymai dėl tikslinės išmokos ir finansinės pagalbos neįgaliesiems teikiami Vilniaus dailės akademijos Studijų tarnybai per 10 dienų nuo semestro pradžios. Prie prašymo skirti finansinę paramą pridedama neįgaliojo pažymėjimo, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir pažyma apie studijas.

Daugiau apie finansinės pagalbos tiekimą neįgaliesiems - Neįgaliujų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto tinklalapyje.

Studijų tarnybos studijų proceso koordinavimo specialistė Akvilė Paškevičienė
Maironio g. 6, 202 kab., Vilnius

akvile.paskeviciene@vda.lt
Tel. +370 5 210 5460


Tikslinė išmoka neįgaliesiems studentams studijuojantiems aukštosiose mokyklose

Tikslines išmokas (196 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus:

  1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

  2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją);

  3. aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja:

  • pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  • pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą.

Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį).

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu. Prie informacinės sistemos "Parama" studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis,  elektroniniu arba mobiliu parašu. Prisijungęs turi pasirinkti ir užpildyti formą „Tikslinė išmoka".

Plačiau apie tikslinę išmoką neįgaliesiems studentams rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje.