Studijų krypčių vertinimo duomenys

 

Studijų kryptis Programos
pavadinimas
Akreditavimo
terminas
Dokumentai
Menotyra

Dailėtyra ir kuratorystė (1 pakopa, 6121NX009)

Dailės istorija ir teorija (2 pakopa, 6211NX005)

Akredituotina
7 metams

Vertinimo išvados

Sprendimas dėl vertinimo

Įsakymas

Medijų menas

Bakalauras

Fotografija ir medijos menas (1 pakopa, 6121PX014)

Animacija (1 pakopa, 6121PX011)

Akredituotina
7 metams
 

Magistras

Fotografija ir medijos menas (2 pakopa, 6211PX008)

Animacija (2 pakopa, 6211PX037)

Akredituotina
7 metams

Dizainas 

Bakalauras

Dizainas ( 1 pakopa,6121PX013)

Grafinis dizainas ( 1 pakopa, 6121PX016)

Interjero dizainas ( 1 pakopa,6121PX017)

Mados dizainas ( 1 pakopa,6211PX0019)

Akredituotina
7 metams
 

Magistras

Dizainas ( 2 pakopa, 6211PX007)

Mados dizainas (2 pakopa,6211PX011)

Vizualiųjų komunikacijų dizainas ( 2 pakopa,6211PX023)

Grafinis dizainas ( 2 pakopa, 6211PX010)

Vizualinis dizainas( 2 pakopa, 6211PX022)

Akredituotina
7 metams