Studijų krypčių vertinimo duomenys

 

Studijų kryptis Programos
pavadinimas
Akreditavimo
terminas
Dokumentai
Menotyra

Dailėtyra ir kuratorystė (1 pakopa, 6121NX009)

Dailės istorija ir teorija (2 pakopa, 6211NX005)

Akredituotina
7 metams

Vertinimo išvados

Sprendimas dėl vertinimo

Įsakymas

Medijų menas

Bakalauras

Fotografija ir medijos menas (1 pakopa, 6121PX014)

Animacija (1 pakopa, 6121PX011)

Akredituotina
7 metams
 

Magistras

Fotografija ir medijos menas (2 pakopa, 6211PX008)

Animacija (2 pakopa, 6211PX037)

Akredituotina
7 metams