37-osios medalio ir mažosios skulptūros kūrėjų stovykla „Valstybingumo ženklų kūrėjai“, skirta skulptoriui Juozui Zikarui atminti ir jo sukurtai „Laisvės“ skulptūrai įprasminti.

2021-uosius metus Seimas paskelbė Juozo Zikaro metais, nes šiemet sukanka 140 metų nuo vieno pirmųjų Lietuvos profesionalių skulptorių gimimo, o 2022 metais minėsime J. Zikaro sukurtos „Laisvės“ skulptūros šimtmetį.