VDA Telšių galerija yra vienintelė nekomercinė galerija mieste, kurios tikslas – supažindinti visuomenę su akademijos veikla ir skatinti meninį žingeidumą. Ji veikia kaip mokomoji VDA Telšių fakulteto bazė. Čia vyksta kursinių darbų peržiūros, bakalauro ir magistro studijų programų darbų gynimai, vaizduojamojo ir taikomojo meno parodos, rengiamos ekskursijos, vykdomi meniniai projektai, plenerai, profesionalūs menininkai skaito paskaitas, vyksta seminarai meno ir kultūros bendruomenei bei plačiajai visuomenei.