VDA Telšių galerijoje veikia tapybos kūrybinių dirbtuvių rezultatas - paroda Ready Paint. Tai bendras Martyno Pekarsko, Tomo Kosmoso ir Mindaugo Dudėno projektas.

Paroda eksponuojama iki lapkričio 29d.

Apie idėją:

Tikrai nesuklysite pamanę, jog parodos pavadinimas yra glaudžiai susijęs su Marcel Duchamp (1887-1968) įvestu, o dabar jau bendriniu tapusiu, terminu ready-made. Nusprendžiau tranformuodamas šį terminą suformuluoti meninės praktikos metodą, kurį vadinu ready-paint. Šia paroda pristatysiu kokių dviejų bendrų vardiklių junginys slypi po išsireiškimu ready-paint. Pirma,  parodos eksponatai yra veikiau pasirinkti, negu sukurti. Antra, visi kūriniai yra apie tapybos disciplinos išraiškos priemones ir tapybą bendrąja prasme. Juokaudamas dažnai sakau: „matote tai ką veikiu klausydamasis muzikos“. Tokiu būdu, savo gan pasyvią kūrybinę veiklą studijoje prilyginu objektus gaminančiai industrijai. Tuo tarpu, objektai, meno kūriniais tampa tik atsidūrę ekspozicinėje erdvėje. Būtent todėl keblu, iš anksto nusakyti, ką išvysime parodoje, nes neretai pasirodo, jog Skuduras į kurį valiau teptukus,turi daugiau potencialo tapti meno kūriniu, negu pats Paveikslas. Kaip bebūtų, aiškumas randasi per kelis etapus, pasiruošimo viešam prisistatymui metu. Pirmiausia yra sukuriama objektų aibė, tada atsitraukus neutraliu žvilgsniu įvertinami potencialūs kūriniai, galiausia kuriama ekspozicija jungiant / atmetant / komponuojant, pasirinktus objektus į vientisą kompoziciją, kuri ir tampa esminiu pristatomu kūriniu - Paroda.   

Šia paroda, siekiu netik pristatyti patį kūrybinį metodą (ready-paint), bei veiksmu atsakyti į dažnus kaltinimus: „meno istorijos apropriacijos bei kūrybinio eklektiškumo klausimais“, tačiau kartu sieku ir atskleisti rezultatus įgyjamus – dekonstruojant ir išplečiant discipliną (tapybą) per savą giliai asmeninį išgyvenimą, sąmoningai pasirenkant nemėginti išlipti iš pačios disciplinos rėmo (ribų).

Tad mano Paroda yra  į reikšmes neapeliuojanti abstrakcija ir vizualinės poezijos kūrinys, kviečiantis žiūrovą, per nekasdienišką patyrimą, pasinerti į interpretacijai ir individualių naratyvų kūrimui atvirą lauką, kuriame tuo pačiu metu „tarp eilučių“ galime ieškoti šiuolaikinio meno ar tapybos kontekstų, kartu nusišypsant žmogiškos būties ir kasdienybės grožiui.