Gruodžio 5d. 17val. VDA Telšių galerijoje (Kęstučio g.3) atidaroma skulptoriaus Juozo Kalinausko ir jo dukters Linos Kalinauskaitės piešinių, medalių, juvelyrikos paroda.
Paroda veiks iki 2020 sausio 11 dienos.

„Savo kūriniuose siekiu monumentalumo, formos sprendime – harmonijos, ritmo ir muzikalumo.“          Juozas Kalinauskas

JUOZAS KALINAUSKAS - Vienas žymiausių lietuvių skulptorių, medalininkų, žinomas ne vien Lietuvoje kaip medalininkas, bet ir Europoje. Jis ne kartą atstovavo Lietuvą FIDEM parodose: Krokuvoje (Lenkija, 1975), Olandijoje, (1998), Prancūzijoje (Paryžiuje, 2002), JAV ( Kolorado Springse, 2007), JK (Glazgove, 2012), Bulgarijoje (Sofijoje, 2014), o taip pat Baltijos šalių trienalėse. Menininkas nuo pirmųjų savarankiškų kūrybos žingsnių kūrė reljefus, medalius ir daug piešė. Vėliau kūrė skulptūras, portretinius biustus ir monumentus, netgi mėgino tapyti paveikslus, kai jo vaizduotėje gimę istoriniai vaizdai netilpo mažuose medalio rėmuose. Kita svarbiausia jo kūrybos tema – Lietuvos istorija, kuriai jis ištikimas visą gyvenimą. Jau keletą metų kūrinius kuria kartu su savo dukra Lina, norėdamas perduoti žinias bei patirtį, o taip pat prisiliesti prie istorinės temos, kuri deja, ir šiais postmodernizmo laikais. nepopuliari Lietuvoje. Tėvo ir dukros kūrybinio bendravimo rezultatas – medaliai skirti: Radvilui Juodajam (2006), Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui (2009), Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui (2010). Šių darbų istoriniai kovų siužetai padiktavo sudėtingas daugiafigūrines kompozicijas, kurios pareikalavo abiejų kūrėjų aukšto profesionalumo, reljefų plastinių niuansų darnos bei harmoningos jungties. Rezultatai stebina šio kūrybinio ansamblio darna ir vienybe.

LINA KALINAUSKAITĖ - Kuria medalius Lietuvos istorijos tema, istorinius paveikslus ir portretus, tęsia klasikinę dailės tradiciją, siekia estetiškumo, remiasi Antikos ir Renesanso harmonija. Žinoma istorinių medalių kūrėja ir aktyvi medalių plenerų dalyvė. 2006-2010 metais kartu su tėvu yra sukūrusi bendraautorinių kūrinių, iš kurių svarbiausi yra - paveikslų serija “Vilniaus tvanas. 1655“ (2009), medalis skirtas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui (2009), Žalgirio mūšio 600 metų paminėjimo medalis ir bareljefas (2010). Linos dalyvavimas bendruose su tėvu projektuose suteikė darbams moteriškos dvasios: švelnumo, formos jautrumo, detalių elegancijos. Medaliai įgijo subtilios plastikos savybių. (Nijolė Tumėnienė)