Telšių galerija

VDA Telšių galerija yra vienintelė nekomercinė galerija mieste, kurios tikslas – supažindinti visuomenę su akademijos  veikla ir skatinti meninį žingeidumą. Ji funkcionuoja kaip mokomoji VDA Telšių fakulteto bazė. Čia vyksta kursinių darbų peržiūros, bakalauro ir magistro studijų programų darbų gynimai bei diplomų teikimo ceremonijos. Kasmet čia organizuojama mokslo metų pradžios šventė.

VDA Telšių galerijoje nuolat rengiamos vaizduojamojo ir taikomojo meno parodos, vykdomi meniniai projektai, plenerai, seminarai meninei bendruomenei bei plačiajai visuomenei. Tai aktyvus Telšių miesto ir aplinkinių rajonų bendruomenės kultūrinio ir meninio gyvenimo centras, kurio parodinėmis erdvėmis gali naudotis VDA dėstytojai, studentai, kviestiniai menininkai.

Nuolat vyksta bendradarbiavimas  su mokslo įstaigomis, palaikant informacinius kontaktus su gimnazijų dailės bei technologijų mokytojais, vaikų dailės mokyklomis. Moksleiviams rengiamos ekskursijos, susitikimai su menininkais, kita edukacinė veikla.

2015 m. prie VDA Telšių galerijos įsikūrė Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centras. Čia vykdomi baldų restauravimo ir konservavimo tyrimai, mokymai, konferencijos.