• Naujienlaiškis
  • Dailės krypties I-os pakopos universitetinės studijos arba joms prilygstančios, geras baigiamojo darbo įvertinimas, magistro tezes arba būsimojo kūrybinio projekto aprašas, numatoma meninio tyrimo kryptis, kūrybinės veiklos portfolio, praktiniais rezultatais ir pokalbiu pademonstruota pasirinktos studijų krypties ryški motyvacija.

    Pagrindinis antros pakopos Tapybos programos tikslas – paruošti profesionalų, aukštos kvalifikacijos savarankiškai ir kūrybiškai kuriantį menininką, gebantį suformuoti ir originaliai įgyvendinti bet kokios apimties kūrybinį projektą, jį inicijuoti, jam vadovauti, visapusiškai taikyti I studijų pakopoje gautas tarpdisciplininės raiškos žinias bei technologinius įgūdžius,inicijuoti ir atlikti išsamų meninį tyrimą,taip pat turintį profesinių ir humanitarinių žinių bei įgūdžių, pakankamų kurti ir konkuruoti šiuolaikinėje tarptautinėje meno aplinkoje. Magistrantūros tapybos studijos sutvirtina menininko įgūdžius ir motyvaciją, komunikuoti su visuomene, gebėjimą kritiškai analizuoti, vertinti ir apibendrinti šiuolaikinės kultūros ir meno procesus, savarankiškai priimti kūrybai svarbius profesinius sprendimus. Studijos užtikrina siekti baigiamojo darbo teorinio ir praktinio integralumo, išryškinančio studijų metu įgytų specialybinių ir bendrauniversitetinių žinių kokybinę sąveiką .

    Absolventai yra ištobulinę įgūdžius tęsti studijas savarankiškai, III-oje studijų pakopoje. Gali praktiškai sėkmingai darbuotis savo kryptyje ir srityje, kūrybingai plėtoti tapybos įgūdžius, dirbti kuratorinį, pedagoginį, ekspertavimo darbą. Turi pakankamas kompetencijas dalyvauti  tarpdisciplininių menų  projektuose, meniniuose tyrimuose tarptautinėje terpėje. Gali atsakingai pademonstruoti profesionalų požiūrį, išsilavinimą ir žinias plačiai, tarptautinei  socialinei aplinkai.

    Absolventai yra ištobulinę įgūdžius tęsti studijas savarankiškai, III-oje studijų pakopoje. Gali praktiškai sėkmingai darbuotis savo kryptyje ir srityje, kūrybingai plėtoti tapybos įgūdžius, dirbti kuratorinį, pedagoginį, ekspertavimo darbą. Turi pakankamas kompetencijas dalyvauti  tarpdisciplininių menų  projektuose, meniniuose tyrimuose tarptautinėje terpėje. Gali atsakingai pademonstruoti profesionalų požiūrį, išsilavinimą ir žinias plačiai, tarptautinei  socialinei aplinkai.