• Naujienlaiškis
  •   Prof. Arvydas Šaltenis   Meninis tyrimas, Kūrybinė praktika viešoje erdvėje
      Doc. Konstantinas Bogdanas   Meninis tyrimas, Kūrybinė praktika viešoje erdvėje
      Dr. Milda Žvirblytė   Magistro baigiamojo darbo teorinė dalis