Stiklo menas ir dizainas

Stiklo studijų programos personalas

Katedros vedėjas Prof. Valmantas Gutauskas
Dėstytoja Lekt. Julija Pociūtė
Dėstytoja  Dr. Raimonda Simanaitienė
Dėstytoja Lekt. Eglė Bacevičiūtė
Dėstytojas Doc. Arūnas Aleksandras Daugėla