Programos kodas

628B90001

Kvalifikacinis laipsnis

Medicinos ir sveikatos magistro laipsnis

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

Studijų programos trukmė

3 metai (ištęstinės formos studijos, neakivaizdinis mokymosi būdas).

Studijų programos vykdymo vieta

Lietuvos sveikatos  mokslų universitetas
A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307, Kaunas

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas
Muitinės g. 4, LT-44280,  Kaunas

Kodėl verta studijuoti?

Dailės terapija – viena meno terapijos sričių, skirta paciento fizinei ir psichikos sveikatai stiprinti, naudojant dailę, kūrybos procesą ir psichoterapinius santykius. Studijų programa unikali tuo, jog joje integruojami dailės, medicinos, psichologijos, psichoterapijos, specialiojo ugdymo ir socialinio darbo žinių ir praktikos aspektai.

Svarbus šių studijų akcentas – savęs pažinimas, grindžiamas principu, jog tik gerai pažinęs save, gali pažinti kitą. Vyksta supervizijos, studentams rekomenduojama dalyvauti individualiose dailės terapeuto ar psichoterapeuto konsultacijose.

Prieš rinkdamiesi šias studijas, turėtumėte pamąstyti, ar gebėsite priimti neįgaliuosius, žmones su  psichikos sutrikimais, sunkiais vidiniais išgyvenimais. Reikia būti pasirengus domėtis įvairiomis sritimis – menu, psichologija, psichiatrija, reabilitacija, gerontolgija ir t. t., taip pat nuolat savarankiškai užsiimti asmenine kūryba.

Ko mokysitės?

Studijų metu dėstomos tokios disciplinos, kaip biomedicina / vizualinė raiška (modulis), dailės terapijos teorija ir praktika, psichopatologija, psichosocialinė raida ir emocijų raiška piešiniuose, meno filosofijos ir psichopatologijos idėjinės sandūros, ir kt.

Vyksta ne tik teorinės paskaitos, bet ir patirtiniai dailės terapijos seminarai, praktinis mokymasis klinikinėse vietose, kai susipažįstama su skirtingomis klientų grupėmis, iš arti stebimas dailės terapeuto darbas, asistuojama patyrusiems specialistams, vėliau – savarankiškai, prižiūrint vyresniajam specialistui, rengiamos dailės terapijos sesijos. Taip įgyjama savarankiško dailės terapeuto darbo patirties.

Šioje studijų programoje itin skatinamas studentų mokslinis aktyvumas: pagal ERASMUS+ mainų programas atvyksta dailės terapijos praktikai bei teoretikai iš užsienio, rengiamos tarptautinės mokslinės bei mokslinės praktinės konferencijos.  

Profesinės karjeros galimybės

Dailės terapeutai, įgiję sveikatos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas doktorantūroje, dėstyti aukštosiose mokyklose.

Taip pat šie specialistai gali dirbti reabilitacijos, sanatorinio gydymo įstaigose, psichikos sveikatos centruose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, krizių pagalbos centruose, socialinių paslaugų arba specialiojo ugdymo įstaigose, savanoriško darbo ir privačiame sektoriuje.

Dailės terapijos programa - Europos menų terapijos mokymo konsorciumo (ECArTE - European Consortium for Arts Therapies Education) narė 

Studijų programos koordinatorius

VDA Kauno fakulteto humanitarinių mokslų katedros vedėja doc. dr. Vaida Almonaitytė Navickienė
tel. 8-37 249 140; mob. 8 686 04 949

 vaida.navickiene@vda.lt