Maribor universitete prabėgo intensyvi pranešimų ir kūrybinių dirbtuvių savaitė. Universiteto kvietimu, jau antrus metus pranešimą  ,,Shape modeling in fashion” skaitė ir autorines ,,3D modeliavimas: metodas, forma, konstrukcija” kūrybines dirbtuves vedė MDK dėstytoja prof. Jolanta Talaikytė. Jai kūrybinėse dirbtuvėse asistavo lekt. Rūta Kvaščevičiūtė, kuri taip pat turėjo puikią galimybę konferencijoje pristatyti savo unikalų kūrybos metodą ,,Autoetnografinis metodas madoje”. Tarptautinėje Ceepus žiemos mokykloje tradiciškai dalyvavo slovėnai, čekai, slovakai, kroatai.  

Ceepus Winter School, Design Week 2023, October 15-21, Maribor, Slovenia
Transsdisciplinari: Design, Science & Technology the basis for the development of people- and environmentally-friendly solutions.