Studijų programos valstybinis kodas 6121PX017
Kvalifikacinis laipsnis Menų bakalauras
Lygmuo, pakopa Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)
Priėmimo reikalavimai Į bakalauro studijas priimami asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą, turintys piešimo, tapybos ir kompozicijos pagrindų praktinių įgūdžių
Studijų programos formos Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

Gebėjimai

• Skaityti brėžiniuose pateiktą įvairialypę informaciją bei įvaldyti kompiuterinio projektavimo metodus ir techniką.
• Valdyti architektūrinio modeliavimo ir 3D vizualizacijų kūrimo įgūdžius.
• Pristatyti aktualias menines savo idėjas, joms įgyvendinti motyvuotai parinkti tinkamiausią interjero dizaino kūrybos metodą.
• Įvertinti ir etiškai spręsti kūrybines istorinės architektūros problemas.
• Įgyti pagrindines konstravimo, apdailos medžiagų ir technologijų, šviesos technikos, statybinės fizikos žinias.
• Kurti interjero dizainą pagal kūrybiškos vietokūros aspektus (Klaipėdos fakultete).
• Projektuoti ir rekonstruoti laivų interjerą (Klaipėdos fakultete).

Privalumai

• Vienintelė tokia bakalauro studijų programa Lietuvoje.
• Interjero ir erdvės projektavimo disciplinas dėsto aktyviai interjerus kuriantys architektai ir dizaineriai.
• Galima dalyvauti specialybių ir tarpdisciplininiuose konkursuose, parodose, juos rengti.
• Laboratorijai Klaipėdos fakultete vadovauja aeronautikos inžinierius iš Milano Enzo Lizzi.
• Kiekvieną vasarą vyksta kūrybinės dirbtuvės Nidos meno kolonijoje su užsienio studentais ir dėstytojais.
• Galima tęsti studijas magistrantūroje. 

Karjeros galimybės

• Dirbti interjero dizaino srityje, architektūros, dizaino įmonėse.
• Dirbti laisvai samdomu menininku (angl. freelancer).