Full Professor - Buenos Aires “UNIVERSIDAD DE BELGRANO” - Faculty of Architecture, Design and Urbanism

Specialization Degree in Interior Space Design, Contemporary Furniture and Trends,

Research Methodology 2008- present

Contemporary Art 2008- present

Contemporary Objectivity 2008- present

History of Interior Design I 2008- present 

2020 m. Vilniaus dailės akademija ir vėl dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo paskelbtame kviestinių užsienio dėstytojų, atvykstančių dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose konkurse. Iš 240 įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų pateiktų paraiškų paramą laimėjo Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto Interjero dizaino studijų programos vadovo doc. Sauliaus Jusionio pateikta paraiška. Pagal šią paraišką Interjero dizaino studijų programos studentams Klaipėdos fakultete skaitys paskaitas Buenos Airių universiteto Architektūros, dizaino ir urbanistikos katedros profesorius Agustin Trabucco iš Argentinos. Dėstymo vizitui finansuoti yra skirta 4 680 Eur parama. Agustin Trabucco (Buenos Airių universiteto Architektūros, dizaino ir urbanistikos katedros profesorius, Taikomųjų menų Prilidiano Pueyrredón valstybinės mokyklos tapybos profesorius, Argentinos valstybinio menų universiteto doktorantas, daugelio vizualiųjų menų publikacijų bei knygų autorius, aktyvus mokslo ir meno konferencijų bei parodų dalyvis) –dėstytojo, kuris pakviestas į VDA Klaipėdos fakultetą, vizito poreikis yra susietas su fakultete vykdoma Interjero dizaino bakalauro studijų programa ir atitinka studijų dalykų: Natūralaus apšvietimo kompozicija (MB1535) Įrangos projektavimas 1 (MB1658) Įrangos projektavimas 2 (MB1698), Praktika ir kūrybinės dirbtuvės 2 (MB1657), Architektūros istorija ir stiliai (HB0293), Civilizacijos istorija (HB0078), Interjero raidos apžvalga (MB1660) modulių keliamus tikslus. Augustin Trabucco profesinė ir akademinė patirtis yra unikali tuo, kad dėstymo metu jis apjungia architektūros, dizaino bei urbanistikos sričių pagrindinius elementus. Dėstytojas surengs kūrybines dirbtuves Interjero dizaino Klaipėdos fakulteto studentams, kurios bus užskaitytos kaip studentų praktikos dalis. Kūrybines dirbtuves bus koncentruotos į 3 pagrindines temas:

1)Technologijos ir aukštosios technologijos kaip ekspresyvūs interjero dizaino

elementai;

2) Interjero dizaino kritinės kategorijos bei dėsniai. Estetinio vertinimo formavimas;

3) Interjero dizainas per istorinę prizmę;.

Dėstymo vizito metu per mokymo prizmę Agustinas Trabucco pristatys VDA Klaipėdos fakulteto studentams Pietų Amerikoje vyraujančias tendencijas bei kryptis, kas suteikia vizitui pridėtinės vertės. Paminėtina, kad Pietų Amerikos (Čilės, Argentinos, Brazilijos) architektūra ir interjero projektai yra aukščiausio lygio, turintys gilias tradicijas bei laimintys aukščiausius architektų apdovanojimus visame pasaulyje. Šiuo metu vienintelė vieta Europiečiams pamatyti Pietų Amerikos architektų projektus yra Venecijos bienalė.