Interjero dizainas | Bakalauro studijos | Klaipėda

lekt. Simas Žaltauskas

Dėstomas studijų krypties dalykas: VIZUALUMO PAGRINDAI (piešimas), OBJEKTO RAIŠKA (piešimas)

Simas Žaltauskas baigė tapybos studijas Vilniaus dailės akademijoje. Pagal mainų programą studijavo Ispanijoje, ten dailininkas susipažino su klasikine ispanų tapyba. Simas Žaltauskas ištikimas gamtai, jos metų laikams. Kiekviename tapybos darbų cikle galima išvysti ekspresionistine maniera nutapytus peizažus. Subtilus spalvos pojūtis, ekspresyvus teptuko mostas, dekoratyvus kompozicijos modeliavimas dailininkui dar studijuojant, 2003 m. leido pelnyti garsaus dailininko Viktoro Vizgirdos premiją. Simas Žaltauskas – lietuviškos tapybos mokyklos, turinčios gilias istorines šaknis, atstovas, tad neatsitiktinai 2012 m. Simas pelnė Antano Gudaičio premiją bei garbės diplomą už lietuvių koloristinės tapybos tradicijos tęstinumą ir plėtrą. Tai parodo, kad dailininkas kryptingai gilina tapybos žinias nesiblaškydamas į įvairias sferas. Dailininkas nėra abejingas gamtai, jos grožis vienas iš pagrindinių dailininko įkvėpimo šaltinių ir kūrybinio atsinaujinimo, traukos objektas. Dailininkas betarpiškai bendrauja su gamta, sodyboje turi ne vieną dešimtį bičių šeimų. Daugeliui Žaltausko peizažų nesvetimas impresionistiško pasaulio suvokimas, akimirkos fiksavimas. Menininko peizažas savo samprata artimas portretui, visur dominuoja horizonto linija, kuri dalija paveikslą į dvi dalis. Simas Žaltauskas savo kūryboje nėra intravertiškai užsidaręs, o stilistine maniera ar žanrų įvairove vis atranda kažką naujo. Lygiagrečiai su tapyba seka ir skulptūrinės idėjos bei jų įgyvendinimas. Simas Žaltauskas taip pat neabejingas poezijai, yra išleidęs dvi poezijos knygeles. Simo poezijoje daug spalvinių kodų, kurie įsikūnija į žodžius lyg abstrahuotai skverbtusi į baltą drobę, kurioje nutapytų ryškų peizažą. 

Be tapybos Simas Žaltauskas nuo 2008 m. dirba Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre dailininku dekoratoriumi, nuo 2011 m. dėsto Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete piešimą ir tapybą, nuo 2008 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys.