Dėstytojas

Dėstomi studijų krypties dalykai

Dėstomi bendrauniversitetiniai dalykai

Prof. dr. Helmutas Šabasevičius

 

XVII-XVIII a. Europos dailė ir architektūra (kartu su doc. dr. R. Vitkauskiene)

XIX a. Europos ir Lietuvos dailė ir architektūra

Vakarų meno istorija: naujųjų laikų dailė 15-19 a.

Prof. dr. Agnė Narušytė

 

 

Dailės kritikos istorija ir teorija

Vizualiosios kultūros studijų įvadas

Fotografijos istorija

Prof. dr. (hp) Aleksandra Aleksandravičiūtė

Taikomoji dailė iki XX a. pr.

XV-XVI a. Europos dailė ir architektūra

 
dr. Justinas Grigas  

Filososfijos įvadas

Įžanga į psichoanalitinę psichologiją

Doc. dr. Rasa Butvilaitė

Dailės istorijos ir teorijos katedros vedėja

Senovės ir viduramžių dailė ir achitektūra

XX a. I.p. Europos, JAV ir Lietuvos dailė ir architektūra

Architektūrologijos pagrindai

Muziejininkystė ir paminklosauga

 
Doc. dr. Lolita Jablonskienė   XX a. taikomoji dailė ir dizainas

Prof. habil. dr. Giedrė Jankevičiūtė

Dailės istorijos šaltiniai ir istoriografija (modernizmas)

XIX a. II p. – XX a. I p. Europos, JAV ir Lietuvos dailė

 
Dr. Algirdas Gataveckas  Piešimas, tapyba, kompozicija  
Doc. dr. Laima Kreivytė

XX a. II p. Lietuvos dailė

 

Menas višojoje erdvėje

Teoriniai ir instituciniai šiuolaikinio meno kontekstai

Queer įvaizdžiai mene ir popkultūroje

Doc. dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė

Muziejininkystė ir paminklosauga

 

Prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

Senovės ir viduramžių dailė ir architektūra

Dailės istorijos rašytiniai šaltiniai ir istoriografija

Dailės kūrinių tyrimai ir interpretacija

Dailėtyros metodologijų seminaras

 
Prof. dr. Ramutė Rachlevičiūtė

Dailėtyros įvadas (kartu su dr. Julija Fomina)

Modernioji Lietuvos dailė

Rusų avangardo dailė ir architektūra

 
Lekt. Vakaris Šaulys Anglų kalba  
Doc. dr. Birutė Vitkauskienė

XIII-XVIII a. Lietuvos dailė ir architektūra

XVII-XVIII a. Europos dailė ir architektūra (kartu su doc. dr. H. Šabasevičiumi)

 
Dr. Marius Iršėnas  

Baltų menas: objektai, kontekstai ir interpretacijos

Vakarų meno istorija: senoji ir viduramžių dailė iki XV a.

Dr. Julija Fomina

Dailėtyros įvadas (kartu su prof. dr. Ramute Rachlevičiūte)

Bakalauro baigimaojo darbo seminarai

Šiuolaikinio meno ir teorijų įvadas
Prof. dr. Elona Lubytė

Muziejininkystė ir paminklosauga

Įvadas į kultūros vadybą

Vizualiųjų menų kuratorystės teorija ir praktika

Dr. Aistė Bimbirytė  

Meno kolekcijų istorija

Vakarų Europos ir Lietuvos aprangos istorija

Dr. Narius Kairys   Kino istorija
Lekt.  Valentyn Odnoviun  

XX a. II p. Rytų Europos fotografija

Įvaizdis ir jo potencialas