Dailės ir interjero restauravimas (Meninių baldų restauravimas) | Bakalauro studijos | Telšiai

Dailės ir interjero restauravimo (meninių baldų restauravimo) studijų programos komiteto vadovas

 

 

doc. Bangutis Jonas Prapuolenis

+370 610 28 664

bangutis.prapuolenis@vda.lt