• Naujienlaiškis
 • Architektūra | Vientisosios studijos | Kaunas

  Bendrasis priėmimas į  Architektūros programų studijas

  Priimama į valsybės finansuojamas vietas, valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija, valstybės nefinansuojamas vietas ir į vietas su tiksliniu finansavimu

  Prašymų priimti studijuoti į Architektūros programas 2016 m. registravimas LAMA BPO informacinėje sistemoje (www.lamabpo.lt)  nuo birželio 1 d. iki stojamojo egzamino dienos likus 24 val .

  Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija 2016 06 27-28

  Rezultatų paskelbimas iki 2016 07 11

  Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje) 2016 07 11-12

  2016 m. bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas datos:

  Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas*

  Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų,

  sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

  2016-06-01 – 2016-07-19 12 val.

   

   

  Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija

  Sesija 2016-06-17 – 2016-07-08
  Rezultatų paskelbimas Iki 2016-07-11
  Stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija 2016-06-20 – 2016-07-08

  Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje)


  Sesija

  2016-07-11 – 2016-07-12
  Rezultatų paskelbimas 2016-07-13
  Papildomas stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas Sesija 2016-07-12 ir 2016-08-09

  Pagrindinis priėmimas

   

   


   
  Pirmasis etapas Kvietimo studijuoti paskelbimas 2016-07-23 iki 15 val.
  Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2016-07-25 – 2016-07-28 17 val.
  Likusių laisvų vietų paskelbimas 2016-07-29 14 val.

  Antrasis etapas

   


   

  Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas

  2016-07-29 16 val. –
  2016-07-31 17 val.
  Kvietimo studijuoti paskelbimas 2016-08-03 iki 15 val.
  Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2016-08-04 – 2016-08-05 16 val.
  Likusių laisvų vietų paskelbimas 2016-08-06 17 val.
  Papildomas priėmimas

  Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas**

  Vidurinio išsilavinimo, tarptautinių užsienio kalbos egzaminų sertifikatų, sporto pasiekimų ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

  2016-08-06 17 val. – 2016-08-08 17 val.
   

  Kvietimo studijuoti paskelbimas

  2016-08-11 iki 15 val.
    Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2016-08-12 – 2016-08-13 16 val.

  *          Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.
  **       Prašymus į valstybės finansuojamas ir studijų stipendijų vietas gali teikti tik asmenys, neturintys pasirašytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų, tikslinių vietų ir studijų stipendijų.