Tai penkių metų trukmės studijų programa, apjungianti bakalauro ir magistro programas. Baigę šią programą įgis Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatytas kvalifikacijas ir menų (architektūros) magistro kvalifikacinį laipsnį.

Naujoji vientisųjų studijų programa (6011PX001) nuo 2016 m. vykdoma Vilniaus ir Kauno fakultetuose, ją administruoja jungtinis studijų komitetas. Studijų metu vyks dėstytojų apsikeitimas tarp fakultetų, jungtinės praktikos Nidos meno kolonijoje, bendri projektai Meno ir dizaino laboratorijoje, kita bendra veikla.

Išsamiau