Laurynas Stanevičius  „Evoliucija“ 2019 m.

Keramikos specializacijos tikslai:

  • parengti kvalifikuotus ir kūrybingus dailininkus - keramikus, gebančius savarankiškai projektuoti ir kurti keramikos dizaino (indų, keramikos interjere ir eksterjere) ir meninės keramikos (skulptūrinės plastikos, instaliacijų) kūrinius;
  • parengti menininkus gebančius pademonstruoti profesinę keramikos kompetenciją reikalingą organizuojant savarankišką kūrybinę veiklą: gaminti gipso modelius ir formas, skirtas porceliano formavimui;
  • mokyti taikyti formavimo, dekoravimo technikas, taikyti keramikos masių ir glazūrų gamybos, dirbinių degimo technologijas, dirbti su keramikos įranga ir darbo priemonėmis.

Keramikos istorija VDA Kauno fakultete