Rudens semestras

2021-2022 m. m. rudens semestro studijų grafikas 

2021 m.

Rugsėjo 1 d. 

Mokslo metų atidarymo šventė. Rudens semestro pradžia

Rugsėjo 2-3 d.

Pirmakursių įvadinė sesija

Rugsėjo 1-14 d.

Papildoma pasirenkamų dalykų registracija

Iki rugsėjo 14 d.

Pavasario semestro akademinių skolų likvidavimas

Iki rugsėjo 17 d.

Papildoma rotacija už 2020/2021 m. m. (nedalyvavusiems rotacijoje).

Iki spalio 1 d.

BA ir MA baigiamųjų darbų preliminarių temų (tikslinamos galės būti leidimų gintis baigiamuosius darbus metu) ir vadovų tvirtinimas

Spalio 25-29 d.

BA ir MA darbų tarpinės peržiūros

Gruodžio 6 d.

Skelbiamas preliminarus pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis

Gruodžio 13-23 d.

Pasirenkamų dalykų registracija pavasario semestrui

Gruodžio 15-31 d.

Egzaminų sesija, BA ir MA kursinių darbų peržiūros

Gruodžio 15 - sausio 21 d.

Grįžtamojo ryšio anketų pildymas

2022 m. sausio 3-21 d.

Egzaminų sesija (bendrauniversitetinių ir studijų krypčių dalykų egzaminai), pakartotinis neišlaikytų egzaminų laikymas

Sausio 17 d.

Skelbiamas galutinis pavasario semestro paskaitų tvarkaraštis

Sausio 24-30 d.

Studentų atostogos