Choro dalyviai – įvairių Akademijoje dėstomų disciplinų: architektūros, dailėtyros, dizaino, foto-video meno, grafikos, keramikos, vitražo, kostiumo dizaino, skulptūros, tapybos, tekstilės ir kitų specialybių studentai ir absolventai.

Choras repetuoja pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 19 val. Akademijos Senųjų rūmų Posėdžių ir Gotikos salėse.


Maironio g. 6, Vilnius
El. paštas: choras@vda.lt

Facebook paskyra