Choro dalyviai – įvairių Akademijoje dėstomų disciplinų: architektūros, dailėtyros, dizaino, foto-video meno, grafikos, keramikos, vitražo, kostiumo dizaino, skulptūros, tapybos, tekstilės ir kitų specialybių studentai ir absolventai.

Choras repetuoja pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 19 val. Gotikos salėje.


Maironio g. 6, Vilnius
El. paštas: choras@vda.lt

Facebook paskyra