Liepos 8 d. 17 val. VDA Telšių galerijoje atidaryta skulptoriaus Andriaus Ermino paroda
„Pjūvis“.

Personalinėje parodoje bus pristatomi nauji ir anksčiau sukurti darbai, perteikiantys autoriaus
kūrybai svarbias tarpžmogiškas, egzistencialistines temas. Pjūvis čia suvokiamas, kaip plonytė riba
tarp fizinės materijos ir žmogaus pasąmonės išgyvenimų. Tai padeda kūriniuose atrasti dialektinių
priešybių, tokių kaip mirtis ir gyvybė, kultūra ir gamta, praeitis ir dabartis apmąstymus. Andrius
Erminas yra gerai žinomas dėl savo konceptualių skulptūros objektų bei instaliacijų, kuriuose
neretai pastebimos įvairios jautrios ribinės būsenos. Jos kūriniuose pasireiškia su autoriaus ir
kiekvieno žmogaus gyvenimu susijusiais simboliai ir nuorodomis, kurie iškelia atsiminimus ir
formuoja pasakojimus. Darbams sukurti naudojamos skulptoriaus kūrybai būdingos medžiagos:
cementas, šaknys, koriai, rasti objektai bei jų junginiai, kurie ir padeda vystyti savotišką laiko ir
erdvės pjūvį. Andriaus Ermino parodoje atvirai analizuojami kiekvienam žmogui pažįstami
gyvenimo momentai, kuriuos žiūrovas gali savaip interpretuoti ir jungti į siužetines linijas, remiantis
asmeniniais išgyvenimais ir patirtimis.
 
Vieni svarbiausių Andriaus Ermino kūrybos principų – kalbėjimas nuorodomis, menamo
naratyvo konstravimas bei kasdienių, panaudotų, lengvai atpažįstamų daiktų ir medžiagų
transformavimas į naują, simbolišką skulptūrinį kūną. Andrius Erminas netikėtų jungčių pagalba, ne
tik keičia daiktų prasmes, bet ir vidines savybes, paversdamas juos įtampos, filosofinių idėjų ir
asmeninių patirčių pripildytais ženklais. Andriaus Ermino skulptūrose svarbūs asmeninių patirčių
įprasminimai, kuriuose atskleidžiamos individualumo, autorystės, koncepcijos.
Andrius Erminas (g. 1971 m.) – Vilniaus dailės akademijoje baigė freskos – mozaikos
bakalauro ir skulptūros magistro studijas. Autorius įvertintas valstybės stipendijomis kultūros ir
meno kūrėjams, ne kartą apdovanotas specialiais prizais už kūrybos išskirtinumą bei paskatintas
jos plėtotei. Skulptorius aktyviai rengia personalines parodas, kurių yra jau surengęs virš
dešimties, dalyvauja įvairiuose jungtiniuose projektuose Lietuvoje, Didžiojoje Britanijoje, Ukrainoje,
Izraelyje, Austrijoje, Bulgarijoje, Vokietijoje ir kt. A. Ermino darbų yra įsigiję privatūs Lietuvos ir
užsienio kolekcininkai, jo kūriniai yra papildę nuolatinę MO muziejaus Vilniuje kolekciją.
Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
 
Andriaus Ermino paroda „Pjūvis” VDA Telšių galerijoje, Kęstučio g. 3, veiks iki rugpjūčio 5 d.
Kęstučio g. 3