VDA Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos mokinių dailės darbų paroda „PAMOKA“

Paroda veiks: vasario 11 – kovo 12 d.

Pamoka- tai mokiniams perteikiamos ir mokinių jau turimos žinios, mokinių ir mokytojo veikla, t. y. įgytų ar turimų žinių taikymas, įgūdžių formavimas ar lavinimas. Šiuolaikinei pamokai keliama gana daug ir įvairių reikalavimų. Mokomoji medžiaga turi būti aktuali ir prieinama mokiniams, ją reikia pasirinkti atsižvelgiant į mokinių amžiaus ypatumus, žinias, gebėjimus, mokinių poreikius ir interesus. Ugdymo turinyje turi atsirasti filosofinis pradas, verčiantis mąstyti, tobulėti, pratinti moksleivį mąstyti apie žmogaus ir tautos egzistenciją, atrasti įvairius ryšius tarp faktų bei procesų, formuoti savo elgesį bei įpročius. Tyrimai rodo, kad įvairesni mokymo būdai sužadina mokinio susidomėjimą, neleidžia nuobodžiauti, turi įtakos mokymosi motyvams.

Vilniaus dailės akademijos Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos, lektorės Aistė Burkės vedamų „Dailės vaikams“ (8-14m.) ir „Taikomųjų specialybių piešimo pagrindų“ (15-18 m.) kursų 25 mokiniai išanalizavo ir savo dailės darbuose perteikia pačias įvairiausias pamokas. Vieni vaizduoja dailės, muzikos, geografijos, biologijos, prancūzų, lietuvių kalbos, keramikos pamokas, kiti- tautinių šokių, sporto, karate, slidinėjimo pamokas, treti- chemijos laboratorijas, pamokas muziejuose, parkuose ir pan.

Paroda „Pamoka“ eksponuojama VDA Senuosiuose rūmuose, Atvirajame koridoriuje pirmame aukšte.

Parodos „PAMOKA“ dalyvių sąrašas:

Saulė Višinskaitė (12m.) „Meno istorijos pamoka“, 2023 m.; Agota Adamonytė (14 m.) „Keramikos pamoka“, 2023 m.; Dovydė Nirenberg (14 m.) „Chemijos pamoka“, 2023 m.; Beatričė Mačėnaitė (17 m.) „Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka“, 2023 m.; Jogailė Aušrotaitė (18 m.) „Biologijos pamoka“, 2023 m.; Lėja Azguridytė (15 m.) „Karate pamoka“, 2023 m.; Neda Kasčiušvevičiūtė (17 m.) „Šachmatų pamoka“, 2023 m.; Tomas Aponas (15 m.) „Pamoka muziejuje“, 2023 m.; Aurelija Koliato (14 m.) „Biologijos pamoka“, 2023 m.; Izabelė Guligauskaitė (11 m.) „Istorijos pamoka“, 2023 m.; Kaja Grochovska (12 m.) „Biologijos pamoka“, 2023 m.; Alanatė Petronytė (14 m.) „Istorijos pamoka“, 2023 m.; Maja Pija Jasinskytė (12 m.) „Muzikos pamoka“, 2023 m.; Eva Čelutkaitė „Chemijos pamoka“, 2023 m.; Arsenij Daškov (12 m.) „Chemijos pamoka“, 2023 m.; Emilija Chodžinaitė (11 m.) „Slidinėjimo pamoka“, 2023 m.; Ieva Mumgaudytė (10 m.) „Sporto pamoka“, 2023 m.; Birutė Petrikaitė (9 m.) „Prancūzų kalbos pamoka“, 2023 m.; Alisija Kremerytė (10 m.) „Geografijos pamoka“, 2023 m.; Emilija Krutikovaitė (10 m.) „Pirmoji pamoka“, 2023 m.; Ditė Saunoriūtė (9 m.) „Dailės pamoka“, 2023 m.; Evelina Bernotaitė (14m.) „Geografijos pamoka“, 2023 m.; Emilė Jaskonytė (14m.) „Japonų kalbos pamoka“, 2023 m.; Marija Kasparaitė (11m.) „Tautinių šokių pamoka“, 2023 m.; Beata Varnauskaitė (17 m.) „Istorijos pamoka“, 2023 m. 

VDA Atvirasis koridorius