Fotografijos paroda TUBA MIRUM | Gediminas Pranckūnas
2022 12 14 – 2023 01 15
Atidarymas: gruodžio 14 dieną, trečiadienį, 18 val. 

Tuba mirum spargens sonum. Pažodinis vertina iš lotynų būtų – „trimitas, stebuklingą skleidžiantis garsą“ arba „Nuaidės baisus trimitas“ tradicinėje lietuviškoje katalikiškoje liturgijoje. Tai pirma eilutė iš antrosios Mozarto Requem sekvencijos, kuri prasideda nuostabiu šviesiu trombono solo. Būtent ši muzikinė frazė ir po jos einančios boso, o vėliau ir tenoro vokalinės partijos paskatino sukurti labai asmenišką vaizdų rinkinį, kuris beveik iškart susidėliojo galvoje dar pernai metų pabaigoje. Per šiuos metus surinkau tuos vaizdus ir surikiavau pagal šios dienos nuotaiką ir supratimą. Juodo pelkių vandens ir žali Venecijos lagūnos ir kanalų vandens vaizdai derinami su Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios barokinių skulptūrų fragmentų fotografiniais vaizdais.

Gediminas Pranckūnas (g. 1958 m.) – fotografas, menininkas. 1988 m. baigė tapybą Vilniaus dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija). 

Daugiau – www.gediminaspranckunas.lt

Maironio g. 6