Šarūnas Leonavičius | ,,Dienos, spalvotos ir ne"

2022 12 20 - 2023 01 05

ŠARŪNO LEONAVIČIAUS NEOROMANTIZMAS

Ne paslaptis, kad labai ilgai nematėme, ką kuria dailininkas, grafikas, o dabar tai ir tapytojas Šarūnas Leonavičius. Dabar pristatoma jo darbų paroda „Dienos, spalvotos ir ne”.

Labai daug laiko praleisdamas laivėje, supamas bangų, teptuką, pieštuką ir plunksną daugiausiai paima, kai jachta jau iškelta žiemoti ir grindys po kojomis nebesiūbuoja ir nelinguoja viskas aplinkui.

Prisipažinsiu, kad geriausiai menininko kūrybą žinau iš estampų, iliustracijų knygoms: K.Donelaičio „Metų” ciklo epopėjų, Biblijos postklasikine stilistika sukurtų iliustracijų, vizualinių lietuvių mitologijos elementų rekonstrukcijų.

Puikus piešėjas, „krapštukas”, darbštuolis, galintis nusikelti į bet kurią vaizduojamą epochą ar imaginacinį lauką, puikiausiai įvaldęs oforto, akvatintos technikas, menininkas nenustygsta ir imasi vis kažko naujo.

Dabar manęs ir žiūrovų laukia pažintis ir su neoromantizmo dvasia palytėtais, o gal ir keistų ilgesio kupinų vizijų bei sapnų įkvėptais tapybos darbais. Puikiausiai įvaldęs tapymą tempera, grizailio technika, Šarūnas Leonavičius imasi ir spalvų, romantinius siužetus tarsi panardindamas į sfumato atmosferą kuria neskubrius, lyriškus, bet kartu ir nestokojančius vidinio dramatizmo pasakojimus.

Bendraamžiams, bendramoksliams iš menų mokyklos prisiminus, kad vaikystėje Šarūnas itin puikiai paišė riterius etc., galima konstatuoti, kad romantizmo, riterizmo, idealizmo dvasios iki šiol šis dailininkas-škiperis nėra praradęs, tad smagu stebėti, kai menininkas nesibaimina savęs išbandyti neišpasakotose istorijose, vizijose bei spalvomis praturtėjusiuose kūriniuose.

Parodos kuratorė Vaidilutė Brazauskaitė-Lupeikienė

Šarūnas Leonavičius
Gimė 1960 m. Kaune, lietuvių grafikas, iliustratorius. 1985 baigė Lietuvos dailės institutą (dabar VDA).

Daugiausia naudoja oforto, vario raižinio technikas. Kūriniuose savitai interpretuoja biblines temas, kuria variacijas viduramžių dailės motyvais, būdinga meistriškas, detalus piešinys, netikėti gretinimai, siužetiniai vingiai, kuriantys mistinę atmosferą, stebuklinę nuotaiką.

Nuo 1987 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje (Japonijoje, Australijoje, Rusijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje), individualios Vilniuje (1991, 1994, 1996, 2003, 2009, 2014, 2018), Australijoje (1997), Austrijoje, Japonijoje (1998), Panevėžyje (2010), Klaipėdoje (2014, 2015), Šiauliuose (2014), Tilžėje (2015).

Galerija ,,Akademija"