IEVA PACHOMOVA I VDA Keramikos katedros absolventė
Baigiamasis bakalauro studijų darbas „Ciklas“, 2022 m.
Vadovė doc. meno lic. Dalia Laučkaitė Jakimavičienė

2022 12 22 – 2023 01 27

Ciklas - nei pradžios, nei pabaigos neturinti transformacinė įvykių seka, kurioje vykstantys virsmai sudaro kanoninę sistemą, pagrįstą pasikartojančiais procesais. Gamtos virsmų ciklas, riedantis ratu, tiesiogiai sąveikauja su žmogaus gyvenimo ratais, besisukančiais iš naujo ir iš naujo. Darbą sudaro šešių objektų kompozicija, kiekvienam objektui priskiriant po vieną baltų šventę, simbolizuojančią esminį gamtos pasikeitimą - Žiemos saulėgrįžą, Užgavėnes, Jorę, Vasaros saulėgrįžą, Žolinę ir Ilges. Keliaujant per metų laikus ir juos žyminčius ritualus, tuo pačiu keliaujama ir savo vidiniais ratais, ciklais, kurie kartojasi, tačiau skleidžiasi skirtingomis formomis. Meilė, skausmas, prisirišimas, ilgesys, džiaugsmas, pyktis - tai mūsų sielų santykio su išoriniu pasauliu išdavos su kuriomis mokomės harmonizuotis visais savo gyvenimo etapais - nuo pirmos iki paskutinės savo Saulės. Žmogus ir gamta - tai tarsi vienas prieš kitą stovintys veidrodžiai, prasidedantys ir pasibaigiantys vienas kito atspindžiuose. Savo darbe kuriu metų rato vaizdinį, kviečiantį dalyvauti nesibaigiančių gamtos ir žmogaus virsmų karuselėje, kurios pagrindas - ciklinis senojo Pasaulio laikas. Darbas kurtas molio objektus dekoruojant antglazūros technika išgautais piešiniais.

// EN

Ieva Pachomova graduate of VAA Ceramics department
The final bachelor degree work "Cycle'', 2022
Supervisor assoc. prof. Dalia Laučkaitė Jakimavičienė

22.12.2022 – 27.01.2023

Cycle - a transformation sequence with no beginning or end, in which the ongoing changes form a canonical system based on repetitive processes. The cycle of nature's transformations, moving in a circle, interacts directly with the circles of human life revolving over and over again. Traveling through the seasons and the rituals that mark them, at the same time we are traveling through our own inner circles, cycles that are repeated but spread in different forms. During this journey, we perform personal rituals, with the help of which we try to make sense of the various emotions and feelings that afflict us. Man and nature are like mirrors facing each other, beginning and ending in each other's reflections. In my work I create a visual image of the wheel of the year, inviting to participate in the carousel of endless transformations of nature and man, rooted in the cyclical time of the Old World.

VDA Lauko ekspo