Natalija Lokcikaitė, metatouch, 2022
 

VDA Fotografijos, animacijos ir medijų meno (FAMM) katedra pirmą kartą buvo pakviesta dalyvauti gyvai Ars Electronica festivalyje ir pasiūlyti „Campus“ programoje parodą ir renginių ciklą. Dalyvauja daugiau kaip 20 studentų, doktorantų ir absolventų iš Lietuvos ir Ukrainos. Parodos „When the Wind Blows from Everywhere, We Make Art and (Sur)render Reality“ („Kai vėjai pučia iš visur, mes vis tiek darome meną ir (per)kuriame realybę”) pagrindinė idėja yra pristatyti jaunų menininkų reakcijas į pasikeitusią geopolitinę situaciją ir bandymus (per)kurti realybę meno formomis.

Šiuometinė viso festivalio tema yra „Planet B“, tuo tarpu lietuvių menininkai klausia, kaip išgyventi staiga pabudus alternatyvioje planetoje? Kaip „pasidaryti patiems“ (DIY) įrenginius, kurie padėtų komunikuoti ir veikti netikėtai atsidūrus įtemptoje išlikimo situacijoje. Ir, žinoma, kaip kurti meną, o ne karą, kad apsaugotume gyvybes bei protus. Jaunieji menininkai kvies žiūrovus mąstyti ir kartu su jais konstruoti scenarijus bei įrankius atsarginiam pasauliui bei žmonijai.

Parodoje pristatomi 17 kūrinių: instaliacijos, virtuali realybė, judančio vaizdo kūriniai ir net specialiai Jan Georg Glöckner sukurtas kvapas kodiniu pavadinimu CN V CN V₁ CN V₂. Programą paruošė renginio komisaras ir kuratorius Vytautas Michelkevičius ir ko-kuratorė Gailė Cijūnaitytė, bendradarbiaudami su jaunaisiais menininkais.

Visoje „Campus parodoje, vyksiančioje Linco meno ir dizaino universitete rugsėjo 7-11 dienomis, dalyvauja studentai ir absolventai iš 29 meno akademijų ir universitetų iš viso pasaulio nuo Čilės iki Japonijos.  Daugiau apie lietuvių parodą ir kūrinius.

Be to, festivalyje veiks mobili jaunų Vilniaus menininkų medijų laboratorija, kurioje menininkai bendraus su festivalio dalyviais ir supažindins su savo išgyvenimo ir kūrybos strategijomis nestabiliais laikais. Ši laboratorija vėliau pristatys testavimo ir kūrybos rezultatus viešose Vilniaus miesto erdvėse ir SODAS 2123 erdvėse. Tai bus įžanginiai 2024 metais antrąkart vyksiančio festivalio ūmėdė renginiai.

Ars Electronica yra pasaulyje didžiausias ir seniausias (nuo 1979 m.) medijų menui skirtas festivalis, vykstantis trečiame pagal dydį Austrijos mieste Lince. Nuo tų metų jis nuolat ieško sąveikų tarp meno, technologijų ir visuomenės. Paskutinį kartą gyvai vykęs festivalis 2019 metais sutraukė 110.000 lankytojų. Jo prestižas ir reikšmė medijų meno srityje prilygsta Venecijos meno bienalei ir Documentai šiuolaikinio meno kontekste. Iki šiol šiame festivalyje dalyvavo nedaug lietuvių: Mindaugas Gapševičius, Julijonas Urbonas (gavo Prix Ars Electronica 2010) ir keletas kitų. Pastaruosius du metus festivalis daugiausiai vyko internete ir hibridiniu būdu. VDA FAMM katedra 2020 metų festivalio versijoje buvo pristačiusi hibridinę renginių programa „Vilniaus sodas“. Daugiau čia.

Partneriai ir rėmėjai: Vilniaus dailės akademija, Erasmus+, Institutio Media, MENE, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Alt Lab ir Mindaugas Gapševičius, LTMKS, SODAS 2123, festivalis ūmėdė.

Dalyvaujantys menininkai: Ignas Pavliukevičius, Jan Georg Glöckner, Tata Frenkel, Gailė Cijūnaitytė, Natalija Lokcikaitė, Julija Kuprijaškinaitė, Jokūbas Vaicekauskas, Margarita Valionytė, Yuliia Yeromina, Diana Nakrevič, Evelina Bernatonytė, Ainė Petkūnaitė, Vilija Simutytė, Eva Rodz, Martyna Kairaitytė, Žilvinas Baranauskas, Dagnė Petkevičiūtė, Dominykas Andriuškevičius, Kotryna Maraugytė, Miglė Markulytė, Violeta Tvorogal, Pijus Chraptavičius, Gabija Grigalaitytė, Vytautas Michelkevičius.