Nugalėtojų paskelbimu baigėsi Vilniaus dailės akademijos (VDA) Architektūros katedros kartu su VDA Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokykla bei Lietuvos dailės ugdytojų draugija rengtas nacionalinis mokinių piešinių konkursas „Ateities miestai“. Konkursui atsiųsta daugiau nei 400 piešinių, o jame galėjo dalyvauti dviejų amžiaus grupių moksleiviai. Garbinga komisija, kurios pagrindą sudarė VDA dėstytojai, atrinko 20 geriausių piešinių.

Pasak organizatorių, pagrindinė šio konkurso idėja - skatinti vaikus svajoti ir piešti ateities miestus, kuriuose būtų patogu gyventi, judėti ir kurti, o patys miestai būtų draugiški aplinkai ir žmonėms. „Norėjome pamatyti mūsų vaikų architektūrines vizijas bei suprasti kaip jie regi ateities miestus“, - sako viena konkurso organizatorių VDA Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos (ADDAM) lektorė Aistė Burkė, pažymėdama, kad konkursas atskleidė išskirtinį mokinių kūrybingumą, iniciatyvumą, originalias idėjas bei aukštą estetinį ir architektūrinį suvokimą. 

Apie konkursą „Ateities miestai“ buvo paskelbta Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos dailės ugdytojų draugijos ir Liepojos universiteto organizuoto tradicinio simpoziumo „Meninio ugdymo gerinimas: pedagogų patirtys, tyrimai, kūrybinė raiška“ metu. Šių metų renginyje skambėjo pranešimai apie ateities miestus.

Gilų įspūdį simpoziumo dalyviams paliko VDA Vilniaus fakulteto Architektūros katedros docento Romualdo Kučinsko pranešimas „Architektūrinė utopija vakar ir šiandien. Lietuvos atvejis“. Docentas glaustai aptarė kas yra utopija, kokia jos reikšmė šiandien, ar Lietuvoje yra aktualu kalbėti utopijos tema, kokie yra utopijų tipai, koncepcijos ir modeliai bei pavyzdžiai Lietuvoje. Pristatė kaip utopinės architektūros tema dėstoma VDA architektūros studijų programoje. 

Docento Romualdo Kučinsko skaitytą pranešimą puikiai papildė VDA ADDAM lektorės Aistės Burkės pranešimas „Ateities miestų koncepcijos“, kuriame pristatyti metodai kaip supažindinti mokinius su ateities miestų projektavimu bei prisiimti atsakomybę juos kuriant. Pranešime pažvelgta į galimas ateities miestų koncepcijas ir vizijas.

Simpoziumo metodinė medžiaga, siekiant, kad ir renginyje nedalyvavę dailės mokytojai ir mokiniai gautų kuo daugiau informacijos apie šiuolaikines miestų tendencijas ir filosofines idėjas, buvo išsiųsta Lietuvos mokykloms kartu su konkurso „Ateities miestai“ sąlygomis.

Viso konkursas sulaukė 423 piešinių, o juos dviejose amžiaus grupėse (13-15 metų ir 16-18 metų) įvertino garbinga komisija, kurią sudarė  VDA Vilniaus fakulteto dekanas ir Architektūros katedros prof. Marius Pranas Šaliamoras, Architektūros katedros doc. Romualdas Kučinskas, Architektūros katedros doc. Aušra Siaurusaitytė - Nekrošienė, VDA ADDAM lekt. Aistė Burkė, šios mokyklos direktorė Edita Kavaliauskienė bei Lietuvos dailės ugdytojų draugijos pirmininkė doc. dr. Sigita Saulėnienė.

Iš visų atsiųstų darbų buvo išrinkti 20 geriausių. Laureatai bus apdovanoti diplomais ir VDA dovanomis. Tačiau neliko nepastebėti ir kiti piešiniai, kurių autoriams bus išsiųsti paskatinamieji diplomai, pagyrimo ir padėkos raštai.

Konkurso „Ateities miestai“ organizatoriai tikisi, kad moksleiviai, lydimi pedagogų, ne tik apsilankys Vilniaus dailės akademijoje, bet ir rimtai svarstys galimybę rinktis architektūros studijas giliausias tradicijas turinčioje aukštojoje dailės mokykloje Baltijos šalyse.

Ateityje planuojama parengti skaitmeninį geriausių konkurso „Ateities miestai“ darbų katalogą ir surengti parodų skirtingose Lietuvos parodų erdvėse. Viena pirmųjų parodų įvyks Lietuvos Respublikos Seime šių metų kovo 1-15 dienomis. Paroda skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinėms paminėti.

Dėmesio! Dabar galite pamatyti ir geriausią darbų šimtuką, atsivertę konkurso katalogą.

Konkurso katalogo nuoroda 

Išsamiau apie parodą LR Seime