2024 m. vasario 21 d. įvyko naujai išrinktos Vilniaus dailės akademijos Tarybos posėdis

Pirmoje iškilmingoje posėdžio dalyje, kurią vedė VDA Senato pirmininkė prof. dr. Renata Maldutienė, Tarybos nariai pasirašė įsipareigojimus ir nuo jų pasirašymo prasidėjo VDA Tarybos narių kadencija.

Antrosios uždarosios posėdžio dalies metu slaptu balsavimu VDA Tarybos pirmininku buvo išrinktas dr. Saulius Vengris, pavaduotoja – doc. dr. Rasa Butvilaitė.

Sveikiname ir linkime sėkmingos veiklos Akademijos labui!