Studijų kainos


Studijų kaina studentams, į mokamas studijas studijuoti priimtiems 2023 m., yra lygi LR švietimo, mokslo ir sporto ministro einamiesiems metams patvirtintoms studentų, priimamų į aukštąsias mokyklas, norminėms universitetinių studijų kainoms.

Mokamų studijų kainos bus paskelbtos, kai bus patvirtintos norminės kainos.