2023 m. stojamųjų egzaminų vykdymas

Stojamųjų egzaminų į VDA II pakopos studijas 2023 m. vykdymas

        Kūrybinių darbų (portfolio) pateikimas:

 • Paruoštas portfolio failas turi būti įkeliamas kartu su stojančiojo anketa.
 • Portfolio pateikiamas skaitmenoje kaip vienas, nepadalintas failas PDF formatu. Jeigu portfolio teikiamas kaip videofilmas, videoklipas ir kitas judantis vaizdas, jis turi būti prieinamas per nuorodą įkeltą į PDF failą.
 • Portfolio elektroninis dokumentas turi būti pavadintas stojančiojo vardu ir pavarde. PDF formato, tituliniame puslapyje taip pat būtina nurodyti stojančiojo vardą, pavardę, telefono numerį, studijų programą (-s) į kurią pretenduoja stojantysis.
 • Aplanko turinys nėra griežtai reglamentuotas. Stojantysis laisvai renkasi,  kokius savo kūrybinius darbus pateikti vertinimo komisijai,  tačiau rekomenduojama, tai daryti motyvuotai, kad kūriniai ir jų kiekis geriausiai nusakytų stojančiojo idėjas bei jų raišką. Gali būti talpinamos aktyvios nuorodos į vykdytus ir dalyvautus projektus, socialines veiklas ir pan.
 • Prie kiekvieno kūrinio pateikiami trumpi, aprašymai (motyvas ar pavadinimas, kūrinio idėjos (temos) apibūdinimas, sukūrimo metai, technika, matmenys).
 • Darbai turi būti pateikti skenuoti arba nufotografuoti gerai apšvietoje aplinkoje, rezoliucija tinkama parodyti smulkias darbo detales.
 • Stojantysis (-čioji), teikdamas darbų aplanką stojamųjų egzaminų vertinimo komisijai, garantuoja kad pateikiamas kūrinys (-iai) yra savarankiškos kūrybinės veiklos rezultatas (kūrinio autorystė yra aiškinama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka). Griežtai draudžiama teikti ne savo kūrinius arba kūrinius, sukurtus dirbtiniu intelektu. Paaiškėjus nesąžiningumo faktui, vertinimo rezultatai anuliuojami ir stojantysis negali toliau dalyvauti priėmimo konkurse.
 • Įsitikinus, kad portfolio sėkmingai įkeltas, stojančiajam atsiunčiamas tikslus motyvacinio nuotolinio pokalbio laikas bei prisijungimo adresas pokalbių programoje ZOOM platformoje. Stojantysis turi patvirtinti, kad gavo pakvietimą.

  Stojamojo pokalbio vykdymo reikalavimai ir eiga:

 • Stojantysis turi pasiruošti pokalbiui užtikrindamas, jog bus maksimaliai gera vaizdo kokybė, veiks jo mikrofonas. Stojančiojo veidas ir aplinka turi būti gerai apšviesti ir matomi. Už stojančiojo netūrėtų būti šviečiančių ryškių objektų, langų pro kuriuos šviečia saulė ir pan.
 • Stojantysis privalo turėti tapatybę patvirtinantį dokumentą – pasą, ID kortelę, vairuotojo pažymėjimą ir pokalbio pradžioje jį parodyti vertinimo komisijai.
 • Pokalbio metu stojantysis turi būti pasiruošęs pasidalinti ekrane savo portfolio ekrane su komisijos nariais.
 • Pokalbyje stojantysis bendrauja tik su komisijos nariais ir atsako į jų užduodamus klausimus.
 • Pokalbis vykdomas nuotoliniu būdu.
 • Prieš pokalbio pradžią stojantysis su pažindinamas su jo trukme ir kitais reikalavimais.
 • Stojantysis prisistato komisijai.
 • Ekrane aiškiai parodo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Pokalbio trukmė gali varijuoti 10–20 min. atsižvelgiant į stojančiųjų imtį konkrečioje studijų programoje.